عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • پایان نامه ای که جواد مهربان نیا در سال 1384 در دانشگاه تهران تحت عنوان «جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری در ایران مطالعه موردی استان کردستــان» انجام داد، در این پژوهش، از منظر جغرافیایی به هشت دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان کردستان نگاه شده می باشد.  پس ‌از اظهار اندازه مشارکت انتخاباتی حوزه‌های استان و گرایش ساکنین این حوزه ها به کاندیداهای رقیب، به ارتباط میان سهم فعالین اقتصادی و با سوادان حوزه‌های استان، مقایسه میان جمعیت روستانشین و شهرنشین حوزه ها و شهرهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی به لحاظ اندازه گرایش این حوزه ها به کاندیدای جناح چپ و راست طی هشت دوره انتخابات ریاست جمهوری توجه شده می باشد(مهربان نیا، 1384).
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • زهرا پیشگاهی فرد و محمد جواد شوشتری در سال 1387 در مقاله ای با عنوان «مبانی جغرافیایی خاستگاه آراء مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی» به این موارد تصریح نموده اند: انتخابات در ایران زمینه مشارکت مدنی شهروندان در امور سیاسی را فراهم کرده و مشارکت شهروندان در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر حضور ایدئولوژیکی و رویکرد قومی- قبیله‌ای ناشی از حس خاص مکانی شهروندان می‌باشد. الگوی رفتاری جغرافیای انتخابات کشور در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، حافظه تاریخی جامعه ایران در حال دگرگونی می باشد و خرد جمعی متناسب با مسائل جدید، مسائل مبتلا به گذشته را به یاد آورده و در انتخاب آن را دخالت می دهد.  با مطالعه ساختار جغرافیایی آرای اخذ شده، بایستی به این نکته مهم تصریح نمود که کلاً فضای انتخاباتی مجلس هشتم در کشور متأثر از پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری بود و همین موضوع کفه انتخابات را به نفع اصولگرایان سنگین می نمود.  لذا پراکندگی آراء در کشور بیش از آنکه تابع وضعیت بومی، اقلیمی و منطقه ای باشد، بیشتر تابع کوشش سیاسی جناح اصولگرا برای چینش ساختاری یکدست و متناسب با گرایش سیاسی حاکم بر دولت در قوه مقننه بود و نتایج بیانگر حضور تعداد حداکثری از جناح اصولگرا در مجلس بود.  (پیشگاهی فرد، 1387)

اما پژوهش حاضر برآن نظر می باشد کهفرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی تحت تاثیر مبانی خویشاوندی، امنیت یابی، احساس بیگانگی نسبت به بیرون از قوم می باشد.  فرهنگ حذف رقبا، علاقه به افراد بی کفایت برای واگذاری سمت های کلیدی، روش سرکوب برای حل و فصل اختلاف و تضاد، فقدان رقابت و انتخاب بر اساس اهلیت می باشد و هنگامی که حس تعلق به قوم قوی باشد این تعهدات پیش روی قوم اعمال می گردد.  لذا هرگاه فردی از قومی به جایگاه اجتماعی و سیاسی بارزی برسد، تأثیر ها و خدمات و مشاغل متعددی را به اعضای همان قوم واگذار می کند.  از این طریق شخصی که صاحب منصبی شده می باشد به پشتوانه های محکمی دسترسی پیدا می کند.

پس علت حضور اقوام در مشارکت های سیاسی می تواند به علل زیر باشد:

  1. 1. قدرت نمایی قومی و اینکه وزن و اقتدار خود را به دیگران نشان دهند.
  2. 2. رسیدن به اهداف مادی و به دست آوردن مناصب سیاسی و اجتماعی.
  3. 3. ترس از به قدرت رسیدن اقوام مقابل.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه