عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

چگونگی اداره جامعه مانند دغدغه‎های دیرین بشر می باشد.  دغدغه‎ای که ریشه در نیاز‎های طبیعی و اجتماعی دارد.  واقعیتهای زندگی انسانها نشان می‎دهد که زندگی آنان در تنهایی و انزوا هم ناممکن و هم ناپسند می باشد، بر این اساس چگونگی تنظیم روابط اجتماعی و اداره اجتماعات، از همان آغاز همواره از مسایل مهم و حیاتی گروههای انسانی بوده می باشد.  امروزه پس از میلیونها سال تجربه حیات اجتماعی، روشهای اداره جوامع – به لحاظ شکل و محتوا – یک طریقه رو به کمال را طی کرده می باشد.  محوری‎ترین تفاوت این روشها را اصل اساسی مشارکت تعیین می‎کند.  اندازه و چگونگی مشارکت آحاد مردم در هر اجتماع سیاسی در زمینه جهت دهی و اداره آن جامعه تعیین کننده شکل و محتوای حکومت آن جامعه می باشد، براین اساس ویژگی حکومتهای مستبد و دموکراتیک با انحاء گوناگون شکل می‎گیرند.  ادعای اینکه شکل جمهوری مبتنی بر روشهای دموکراتیک در عصر حاضر در مقایسه با سایر روشها کاملترین سیستمی می باشد که جوامع بشری برای اداره خود مدنظر قرار داده‎اند، بیهوده نیست.  مقبولیت و جذابیت دموکراسی تا حدی می باشد که حتی مخالفان آن هم، علنی و صریح با آن مخالفت ندارند.  در نظام مبتنی بر دموکراسی که مفهوم کلیدی آن مشارکت می باشد (کوهن، 1973 : 27) براساس پذیرش اصل اکثریت، اجتماع، معمولا دسته جات و گروههایی با شکل و محتوای متفاوت، وجود دارند که اقلیت نامیده می‎شوند.  اینکه یک سیستم سیاسی چگونه با این اقلیتها رفتار کند که ماهیت دموکراتیک آن خدشه دارنشود از موضوعات مهمی می باشد که نظریات متفاوتی در مورد آن هست.  از این رو در این فصل از پایان نامه آغاز دیدگاهها و نظرات رایج درخصوص انتخابات را مطرح و سپس چالشهای پیرامون اقلیت قومی در ایران و چگونگی مشارکت آنان در سیستم سیاسی کشور را مطالعه خواهیم نمود.

2-2- مفهوم قدرت ملی

بشر به عنوان یکی از دو عنصر اصلی ژئوپلیتیک(جغرافیا و بشر) می باشد و جمعیت با دو  بعد کمی و کیفی ویژگیهای مختلفی دارد که به عنوان یکی از سرچشمه های قدرت ملی، عاملی مؤثر در تحولات آن محسوب   می گردد.  قدرت ملی صفت جمعی افراد یک ملت یا ویژگی کلی یک کشور را منعکس می کند که برآیند توانایی ها و مقدورات آن ملت یا کشور به شمار می رود.  به تعبیری قدرت ملی در حقیقت به عوامل اصلی یک کشور اطلاق می گردد که در حوزه های مختلف باعث رشد و شکوفایی آن ملت نسبت به ملت های دیگر می گردد.  قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپولیتیکی و پدیده ای نسبی، برآیندی از توانایی های مادی و معنوی یک جامعه می باشد که با هدف تأمین منافع ملی در قلمرو داخلی و خارجی بکار گرفته می گردد.  قدرت در عین اینکه نسبی می باشد و با گذشت زمان دگرگون می گردد؛ اما هدفدار می باشد و برای دستیابی به مقاصدی به کار     می رود.  قدرت ملی خصلتی پویا دارد و در عین حال که به صورت هدف ملی تجلی پیدا می کند، در واقع وسیله ای می باشد در دست دولت ها و رهبران سیاسی که از آن برای هدفهای ملی و حفاظت و بسط آن بهره گیری می نمایند (حافظ نیا، 1389: 47).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه