تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

همچنین افرادی مثل مارتین گلاسنر جغرافیدان سیاسی عوامل قدرت ملی را سرزمین، جمعیت، حکومت(ساختار، کارائی، مردمی بودن، مقبولیت عمومی، کیفیت مدیران و رهبران سیاسی، سلامت عملکرد، قانونگرائی و غیر آن )، اقتصاد، ارتباطات، قوه نظامی، روابط خارجی اظهار می نمایند(حافظ نیا، 1389: 69)

محمدرضا حافظ نیا در کتاب قدرت و منافع ملی، مبانی و عواملی قدرت ملی را به 9  دسته تقسیم می کند که عبارتند از:

عوامل اقتصادی

عوامل جغرافیای طبیعی یا سرزمینی شامل

عوامل سیاسی

عوامل علمی و تکنولوژیکی

عوامل اجتماعی

عوامل فرهنگی

عوامل نظامی

عوامل فرامرزی

عوامل و سرچشمه های فضایی

حافظ نیا عوامل سیاسی را شامل کارایی سازمان دولت، رهبری و مدیریت سیاسی کشور، شکل دولت، امنیت داخلی، سطح بوروکراسی، ارتباط و سطح همبستگی ملت و حکومت، مشارکت سیاسی مردم معرفی می نماید (همان منبع، 1389: 78).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قدرت نزد فوکو شکلی از کنش یا روابط بین مردم می باشد که هر کنش و واکنشی دست به دست می گردد و هیچگاه تثبیت شده و پایدار نیست.  به نظر او هر ارتباط اجتماعی، ارتباط قدرت می باشد.  پس قدرت محدود به مکان و زمان خاص نیست.  رابرت دال، دانشمند علوم سیاسی آمریکا در تعریف خود به این ویژگی مهم قدرت تصریح می کند که همه قدرت مبتنی بر ارتباط می باشد(معمولاً گفته می گردد قدرت ارتباط ای می باشد)، به اظهار دیگر قدرت در ارتباط میان افراد جامعه هست نه آنکه با خود افراد عجین شده باشد(لطفی شمامی، 1389: 11).

مانند مهمترین مواردی که از آن به عنوان سرچشمه قدرت ملی دانسته می گردد؛ مشروعیت نظام، خرد رهبری و یا به تعبیری توان بازیگران سیاسی یک کشور می باشد که با تکیه بر توانمندیهای خود می توانند در عرصه های داخلی و بین المللی تأثیرگذار باشند.  پس انتخابات می تواند فرصتی برای مشارکت سیاسی مردم جامعه فراهم نماید تا آنها آگاهانه برای تعیین بازیگران سیاسی کشور خود، تصمیم گیری نمایند و افراد شایسته ای را برای هدایت جامعه انتخاب کرده و در افزایش قدرت ملی خود نقشی فعال داشته باشند.  به تعبیری قدرت ملی را بایستی قدرت یک موجود واحد بنام ملت یا کشور دانست که از سوی برگزیدگان ملت تحت عنوان رهبران سیاسی مورد بهره برداری قرار می گیرد و مهمترین کارکرد آن تضمین تأمین خواستها و تمناهای ملت یا کشور می باشد(حافظ نیا، 1389: 61).  ملت ها آرمان ها و منافع متععدی دارند که برآورده شدن آنها تابعی از سطح و چگونگی قدرت ملی به ویژه در مقایسه با سایر کشورهاست.  اگر کشوری از قدرت ملی بالایی برخوردار باشد می تواند خواسته های خود را بدون مانع تأمین کند(زرقانی، 1388: 111).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه