عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی تابعی از تحولات مختلف سیاسی- اداری، حقوقی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می باشد (سیف زاده،1373:  165).  مشارکت در انتخابات یکی از اشکال مشارکت سیاسی می باشد (سید امامی،1388: 111).  دایره المعارف علوم اجتماعی مشارکت سیاسی را عبارت از فعالیت های داوطلبانه ای دانسته می باشد که اعضای یک جامعه برای انتخاب حکام به گونه مستقیم و غیر مستقیم، در شکل گیری سیاست های عمومی، انجام می دهند(شهبازی، 1380: 59) مایکل راش درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی را مشارکت سیاسی می داند(راش،1377: 123)  امروزه مشارکت سیاسی به عنوان مهمترین شاخص توسعه سیاسی ملّت‏ها به امری گریز ناپذیر تبدیل شده می باشد.  این امر در کشورهای جهان سوم که گذار از سنت به مدرنیته را تجربه می‏کنند به شکلی حساس‏تر خود را نشان می‏دهد.  دولت‏ها نیز ناچارند برای کسب مشروعیت به مشارکت سیاسی تن در دهند.  از طرف دیگر اندازه بالای مشارکت سیاسی مردم در زمینه تصمیمات و خط مشی‏های سیاسی بر فرهنگ توسعه یافته و توسعه یافتگی فرهنگ سیاسی آن جامعه دلالت دارد.  از منظر دینی، مشارکت سیاسی فعّال و حسّاسیت نسبت به سرنوشت خود و جامعه، نه تنها یک حق، بلکه یک تکلیف صد در صد و ضروری و ارزشی مطلوب برای عموم  جامعه می باشد (کاویانی راد، 1386: 485) مشارکت سیاسی به فعالیت هایی گفته می گردد که شهروندان به گونه مستقیم یا غیر مستقیم و در اندازه های مختلف برای تأثیرگذاری بر گزینش اعضای دولت و حکومت یا برنامه ها و فعالیت های آنان انجام می دهند.  یا به هر اقدام که با انگیزه سیاسی، کوشش برای یک مقام دولتی، شرکت در راهپیمایی، اعتراض خشونت آمیز و امثال اینها مشارکت سیاسی گفته می گردد.  مشارکت سیاسی ابزاری برای کسب مزیتهای سیاسی می باشد(پرچمی، 1386: 39).  مهمترین ویژگی کنش سیاسی در جوامع مدرن شامل هنجارمندی آن می باشد و این هنجار مندی در قالب انتخابات تبلور می یابد(مقیمی،1391: 12) کانون محوری مقوله انتخابات بر مشارکت سیاسی نهاده شده می باشد.  مفهوم مشارکت سیاسی، درگیری فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام سیاسی می باشد.  فرض بر آن می باشد که چنین مشارکت، دگرگونی در ساخت قدرت سیاسی و عقلانی کردن شیوه زندگی مردم را به دنبال دارد.  بنیاد مشروعیت نظام های سیاسی، مشارکت ملی افراد جامعه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، و غیره می باشد.  مشروعیت نظام سیاسی، ارتباط مستقیمی با دموکراسی دارد و اعمال حکومت، زمانی مشروع قلمداد می گردد که بازتاب اراده عمومی باشد.  شواهد زیادی وجود داردکه مشارکت سیاسی، در همه سطوح، براساس پایگاه اجتماعی- اقتصادی، تحصیلات، سن شغل، جنسیت، مذهب، قومیت، ناحیه، محل سکونت، شخصیت و محیط سیاسی یا سرزمین هایی که در آن مشارکت انجام می شود، ناهمانند می باشد(کاویانی راد، 1386: 486)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه