تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

معیارهای توسعه سیاسی

انتخابات در کنار سایر ساز و کارها، بهترین نماد ارزیابی و قابل اندازه گیری ترین شاخصه مشارکت در عرصه سیاسی می باشد.  مهمترین معیارهای«توسعه سیاسی» را در مقوله های زیر می توان برشمرد که همه آنها بر مسأله انتخابات تأثیرمی گذارند:

پیچیدگی نظام سیاسی؛

انعطاف پذیری نظام سیاسی؛

استقلال نظام سیاسی؛

وحدت و یگانگی نظام سیاسی؛

مشارکت سیاسی؛

توانایی نظام برحل و جذب مشارکت مردم؛

ترجیح فعالیت های دسته جمعی؛

فرهنگ سیاسی؛

توسعه شهرگرایی؛

توسعه سواد و تحصیل؛

شبکه وسیع ارتباط رسانه ای.                                                                                    در یک جامعه دموکراتیک، حق رأی و در پی آن حق انتخاب و یا برکناری حکومتها اساسی ترین حق شهروندی می باشد.  با این حال، بایستی توجه نمود که نتیجه انتخابات به ندرت منعکس کننده دیدگاه خاص و منطقی رأی دهندگان می باشد و جغرافیا همچنان در این باره تأثیر تعیین کننده ای دارد(لطفی شمامی،1389: 20) یکی از شاخصه های پیشرفت واقعی در هر جامعه ای، بالا رفتن آگاهی های عمومی و برخورد عقلایی عموم مردم، با پدیده ها و جریاناتی می باشد که به مرور زمان و باتوجه به تحولات سیاسی و ااقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز در آن جامعه اتفاق می افتد(مولانا، 1389: 1).

2-11- انتخابات                                                                                             واژه «انتخابات» از ریشه عربی فعل« نخب:» به معنای برگزیدن و اختیار کردن می باشد و معادل اروپایی آن یعنی Election نیز به فعل لاتین Eligeve به معنای جدا کردن، سواکردن و برگزیدن باز می گردد.  از نظر علم معناشناسی نیز این اصطلاح تغییر و تحولات معنایی وسیعی پیدا کرده می باشد، اما در کاربرد رایج و عام آن به معنای فرآیند رسمی تصمیم گیری می باشد که از طریق آن جمعیتی یک فرد را برای یک امر عمومی انتخاب می کنند(دایره المعارف بریتانیکا، 2009).  همچنین گفته شده می باشد انتخابات یک فرآیند تصمیم گیری می باشد که از طریق آن جمعیتی یک فرد را برای بدست گرفتن یک مقام رسمی انتخاب می کنند (ویکی پدیا، 2009).  پس، می توان گفت، انتخابات فرآیندی می باشد که طی آن مقامات اداری در سطوح ملی یا محلی با در نظرگرفتن ضوابط معین از طریق مراجعه به آرای شهروندان برگزیده می شوند(رهنورد، 1389: 15-16).  در فرهنگ لغت معین انتخابات عبارت می باشد از برگزیدن چیزی و یا کسی برای کاری و یا برگزیدن شخصی برای ریاست جمهوری، برای مجلس، انجمن شهر و…  می باشد(معین، 1385: 263).  به تعبیری انتخابات مجموعه عملیاتی می باشد که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده می باشد.  از این دیدگاه انتخابات به معنای فنون گزینش و شیوه های مختلف تعیین فرمانروایان و نمایندگان می باشد و ابزاری می باشد که به وسیله آن توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد(قاضی شریعت پناهی،1373: 679)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه