عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چگونگی برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 در ایران جلوه قدرت مردمی در تغییر یک نظام سیاسی خودنمایی نمود.  در حقیقت، یکی از قابلیت های نظام اسلامی برای غلبه بر چالش ها و حوادث پس از پیروزی انقلاب تاکنون بوده می باشد.  به علت نهادینه نشدن فعالیت حزبی در جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مردم در فعالیت های سیاسی اشکال گوناگونی به خود گرفته که راهپیمایی ها، فراخوان هاو…  را می توان بخشی از آن دانست؛ اما مشارکت در انتخابات را می توان مهترین جلوه مشارکت سیاسی مردم دانست(بیگلو، 1391: 110)  هرچند مشروطیت در ایران آغاز یک حرکت ساختار شکن بود که بدنبال قالب جدیدی برای مدیریت کشور بود؛ اما حوادث بعدی مشروطیت مانند مخالفتهای محمد علیشاه، رضا شاه و محمد رضا شاه با مشروطیت و مجلس نشان داد که این قالب جدید نتوانست چندان موفق اقدام کند و فقط ظواهر را عوض کرد و سیاق تصمیم گیریها تقریباً به شکل سابق خود باقی ماندند.  پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال1357 ، اندیشه های جدیدی را در قالب حکومت جمهوری ایجاد نمود(پیشگاهی فرد،1388:94) در ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی حد نصاب سنی برای رأی دهندگان هیجده سال تمام بود؛ اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع حداقل سن رأی دهندگان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی همواره از موضوعات مورد بحث در زمینه قانون انتخابات بوده و نوسانات مختلفی را بین پانزده، شانزده، و هیجده سال طی کرده می باشد.  در نهایت در مجلس هفتم طرح اصلاح بند 2 ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند 2 ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران ارائه و در تاریخ 10 اسفند 1386 به تصویب رسید مطابق آن سن رأی دهندگان به هیجده سال تمام تغییر پیدا نمود و بدین ترتیب با میانگین سنی سایر کشورها و استانداردهای بین المللی متناسب گردید.  البته دولت نهم در سال 1388 طی یک لایحه دوفوریتی، کاهش سن رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را پیشنهاد نمود که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.  به مقصود شرکت در رأی دادن، رأی دهنده بایستی به سنی رسیده باشد که مبین بلوغ و پختگی فکری او بوده، وظایف و تکالیف خود را بشناسد، به اهمیت رأی خود در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه اش آگاه باشد و در این زمینه سنجیده و عاقلانه تصمیم بگیرد(گلشن پژوه، 1388:223).  علاوه بر شرط سن، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماده 27 دو شرط تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عاقل بودن را برای رأی دادن تعیین نموده و هیچ محدودیتی دیگری در نظر نگرفته می باشد.  همچنین ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر سن، دو شرط تابعیت و عدم جنون را مطرح ساخته می باشد.اینکه در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، به غیر از سه شرط سن، تابعیت و عقل، شرط دیگری برای رأی دادن در نظر گرفته نشده، از نقاط مثبت و برجسته انتخابات در کشور ماست.  گروه هایی از جامعه مانند زندانیان، محکومان بعضی جرایم اجتماعی، نظامیان(در ترکیه( از حق رأی دادن محرومند و از این جهت مدل جمهوری اسلامی ایران جزء بارزترین مدل های انتخاباتی در جهان می باشد(همان منبع، 1388:224).

  قانون اساسی کشور ما، در اصل پنجاه و ششم خود، حاکمیت مطلق بر جهان و بشر را از آن خدا می داند.  اصل مذکور، در قسمت های بعدی خود، با صراحت هر چه تمام و بی نیاز از هر گونه تعبیر و تفسیر اعلام   می دارد که خداوند بشر را، یعنی تمام آحاد جامعه را، بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته می باشد؛ پس، از این دیدگاه، حق حاکمیت و حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی حق خداداد همه افراد جامعه می باشد و بر هیچ فرد یا گروهی در این راستا امتیازی نیست

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه