تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

رفراندوم ها مسیر مناسبی برای دموکراسی مستقیم را می سازند.  چهار نوع رفراندوم را برحسب بهره گیری و کاربرد آنها می توان شناسایی نمود:

دموکراسی مستقیم سنتی: نمونه اصلی این گونه دموکراسی، سیستم کشور سوئیس می باشد که طی آن رفراندوم یک ساز و کار اجباری برای تعیین و تشخیص خواست مردم پیرامون مقوله های عمومی– در تمام سطوح حکومتی– می باشد.  تعداد رفراندوم ها در این نمونه بسیار زیاد می باشد، بخش زیادی از این رفراندوم ها صرفاً مشارکت مختصری از رأی دهندگان را جلب می کنند؛ اما وجود این ساز و کار به عنوان بخشی اجباری از کل سیستم کشوری می باشد که خواست و اراده دموکراتیک را تضمین کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رفراندوم های ضد حکومتی: این گونه رفراندوم ها خصوصاً از ماهیتی آمریکایی برخوردارند و نمایانگر ترس و وحشت از حکومتی قدرتمند در اذهان قانونگذاران می باشد که بسیاری از قوانین کشوری را نوشته اند.  هدف این گونه رفراندوم تضمین این مطلب بود که حکومت ها پیش از آنکه نخست موافقت عمومی را برای اخذ وام کسب کنند، به دریافت وام های مقیاس کلان اقدام نکنند.

مجریه در تقابل با مقننه: بسیاری از حکومت ها بیش از یک جزء منتخب را شامل می شوند و این بخش های حکومتی ممکن می باشد با یکدیگر در تعارض باشند.  پس یک عامل اجرایی برای مقابله با(ملغی کردن( قانونی متعارض ممکن می باشد از رفراندوم بهره ببرند.  دوگل پس از سال 1958 در فرانسه از این ترفند به گونه معمول بهره گیری می نمود تا برای خط مشی های خود تأیید عمومی را جلب کند.

رفراندوم های حاکمیت ملی: سنتی در بخش هایی از دنیا هست که براساس آن، سازمان سرزمینی نیازمند تأیید عمومی می باشد.  بدین ترتیب ، پس از معاهده ورسایلز در سال 1919 همه پرسی برگزار گردید تا برای الگوی جدید حدود مرزی طرفداری عمومی را جلب نمایند و در مقیاسی دیگر در تعدادی از کشورها رفراندوم برای تأیید احزابی که در جریان امور هستند نیاز می باشد تا بتوانند حدود دولت محلی را مجدداض ترسیم کنند.  پس، تأثیر حوزه سرزمینی در چنین مباحثی از اهمیت وی‍ژه ای برخوردار می باشد و پیوند های عمیقی را نمایان می سازد که بین افراد و مکان ها وجود دارند(تایلور، 1386:ص388

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد