تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

قسمتی از متن پایان نامه :

تحولات  ژئوپلیتیک خاور میانه

در نظر داشتن وضعیت خاورمیانه از دیدگاه «الگوی غربی» مدرنیته، خواه از شرق باشد خواه از غرب، شیوه ای را که این جوامع مانند دیگر مناطق دنیا برای رویارویی با مشکلاتی مشابه در سطح جهان اتخاذ می کنند نادیده می گیرد. قسمت اعظم این معضلات «پیامدهای امپریالیسم اروپایی» می باشد. با وجودی که این دیدگاه در طرفداری از مدرنیزاسیون دیگر منسوخ شده می باشد، اما همچنان ذهن کسانی را که در پی منافع خود هستند، به خود مشغول کرده می باشد.یکی از تاثیرگذارترین کتاب ها در مورد مدرنیزاسیون کتاب «گذر از جامعه سنتی» دانیل لرنر می باشد. او در فصل مدرن شدن خاورمیانه می گوید: «آن چیز که از غرب می آید، انگیزه هایی قوی می باشد برای یادآوری جامعه سنتی در خاورمیانه، به مقصود بازسازی جامعه ای مدرن که به گونه موثر بتواند در جهان امروز تعامل داشته باشد. برای این کار مدل غربی همچنان بهترین مدل می باشد. بایستی دید غرب چگونه می باشد، و خاورمیانه بایستی کوشش کند همان گونه باشد.» از دید لرنر، امریکا بایستی مدل مدرنیزاسیون خود را به جوامع «سنتی و ایستا» ارائه کند و آنان را در مسیر توسعه قرار دهد. لرنر که به کمک آژانس اطلاعاتی ایالات متحده درمورد روانشناسی مقابله، مطالعه کرده بود، کشورهای خاورمیانه را به عنوان دشمنان امریکا در نظر می گرفت و این دشمنی را هم با ناسیونالیسم عربی و هم با مفهوم «ضداستعمارگری» آسیب شناسی نمود. (صدریا،1389؛9).

2-4-1- فروپاشی عثمانی

یکی از آثار جانبی مهمتر تغییرات سیاسی شدید در خاورمیانه ، به قدرت رسیدن تدریجی قبیله ترکی کوچکی بود که به نام یکی از نخستین رهبران آن شناخته می گردید.

عثمانی ها اصالتاً از شمال غرب آناتولی بودند. این ناحیه فاصله چندانی با قسطنطنیه با شکوه که بیشتر حاکمان رویای فتح آن را در سر پرورانده بودند ، نداشت . عثمانی ها از افول قدرت سلجوق ها در آناتولی منتفع گردید. پسر یکی از رؤسای محلی به نام عثمان قلمرو های جدیدی را فتح نمود و کمر به شکست امپراتوری بیزانس بست. عثمانی ها  به سرعت در سراسر آناتولی گشترش پیدا کردند وتا سال 1345م ، از تنگه باریک بسفر عبور کرده ، وارد اروپا شده بودند. در سال 1389م ، در نبرد کوزوو به پیروزی قاطعی دست یافتند و در غرب بالکان مسلط شدند. سوابق تاریخی نشان     می دهد پیشروی های عثمانی در اروپا در کنار سکونت آناتولی های همراه سربازان در شهرهای عمده اروپا همواره باعث خشم عمیق مردم محلی نشد. در حقیقت ، دهقان بالکان به زودی متوجه گردید فتوحات مهاجم مسلمان منجر به آزادی وی از قدرت فئودالی مسیحی می گردد ، قدرتی که باجگیری ها و سوء بهره گیری های مختلف آن با افزایش زمین های متعلق به صومه های بدتر شده بود. عثمانی شدن اکنون مزایای پیشبینی نشده ای را در اختیار وی قرار می داد. کمترین آن نظم و قانون بود. آن گونه که یک مسافر فرانسوی نوشت:«کشور امن می باشد و هیچ گونه گزارشی از دزدی در  جنگل ها و راه ها وجود ندارد» این بیش از آن چیزی می باشد که درمورد سایر حوزه هایمسیحیت در آن وقت میتوتن گفت.با این حال ، هنوز اصل کار دور از دسترس بود. بالاخره ، در سال 1353م و پس از محاصره جانکاه دو ماهه ای ، قسطنطنیه به تصرف سلطان محمد فاتح در آمد که بیست و دو سال داشت وی آن را پایتخت جدید خود اعلام نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • شناسایی استراتژی دولت آمریکا در منطقه خاور میانه
  • ایجاد راهکارهای موثر در پیامدهای استراتژی دولت آمریکا در خاور میانه
  • کوشش در جهت ایجاد همگرایی با کشورهای خاور میانه در مقابله با استراتژی آمریکا در خاور میانه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه