عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

قسمتی از متن پایان نامه :

تحولات ژئوپلیتیک

واژه ژئوپلیتیک آغاز در سال (1889) م توسط یک دانشمند علوم سیاسی به نام رودلف کیلن سوئدی وضع گردید و به بخشی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق گردید. موضوع ژئوپلیتیک را رفتار گروه های انسانی متشکل نسبت به یکدیگر بر پایه جغرافیا، قدرت و سیاست تشکیل می دهد. ژئوپلیتیک یا علم سیاست جغرافیایی، شاخه ای از مطالعات سیاسی می باشد که از ترکیب جغرافیای سیاسی و علم سیاست به وجود آمده می باشد. در این مطالعه اثر عوامل جغرافیایی مانند وضع جغرافیایی یک کشور یا فرآورده های طبیعی آن بر سیاست آن دولت یا ملت و این که اختراع ها و کشف ها چگونه ارزش عوامل جغرافیایی را دگرگون می کنند، مطالعه می گردد. (آشوری، 1386: 182)  دکتر عزتی به نقل از پیتر تیلور می نویسد: ژئوپلیتیک عبارت می باشد از مطالعه توزیع جغرافیایی قدرت بین کشورهای جهان به ویژه رقابت بین قدرت های بزرگ و اصلی. (عزتی، 1388: 140) منطقه خاورمیانه به دلیل قابلیت ها و توانمندی های ویژه در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی،‌نظامی و فرهنگی –اجتماعی، همواره و به خصوص در طی دهه های اخیر اعتبار و تأثیر خود را به عنوان منطقه ای راهبردی در سیاست بین الملل حفظ کرده می باشد.جایگاه و اهمیت ژئوپلیتیکی، ژئو استراتژیکی و  ژئواکونومیکی  این منطقه باعث شده که خاورمیانه همواره در پیش برد طرح های راهبردی غرب و به خصوص آمریکا جایگاه منحصر به فردی داشته باشد و قدرت های بزرگ همیشه منافع مهمی را برای خودشان در این منطقه از جهان متصور باشند. بروز تحولات سریع و غیر قابل انتظار در کشورهای اسلامی منطقه به ویژه کشورهایی همانند تونس، مصر، لیبی، یمن و…بار دیگر این منطقه را به مرکز سیاست های بین المللی و کانون رقابت های ژئوپلیتیکی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل نمود.(زرقانی،1390؛1))

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • شناسایی استراتژی دولت آمریکا در منطقه خاور میانه
  • ایجاد راهکارهای موثر در پیامدهای استراتژی دولت آمریکا در خاور میانه
  • کوشش در جهت ایجاد همگرایی با کشورهای خاور میانه در مقابله با استراتژی آمریکا در خاور میانه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه