عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم خاور میانه

درمورد گستره و مرزهای جغرافیایی منطقه‌ای که بیش ازیکصده پیش با عنوان خاورمیانه از آن یاد می گردد تعریف یگانه وفراگیری وجود ندارد اما از سوی دیگر تاریخ نگاران، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه‌های همگانی، بر خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن به عنوان مرکز خاورمیانه اتفاق نظر دارند. پس تعریف‌هایی که از خاورمیانه اظهار شده می باشد از نظر گستره قلمرو تفاوت‌های زیادی دارند. (اطاعت،1375 ص60)

فرهنگ جغرافیایی جدید وبستر، خاورمیانه را این گونه تعریف کرده می باشد:

«منطقه گسترده که در برگیرنده کشورهای جنوب آسیا و شمال آفریقا می باشد که در گذشته شامل افغانستان، پاکستان، هندوستان و برمه نیز می شده می باشد».

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دایرهالمعارف جدید بریتانیکا، خاورمیانه را با تفصیل بیشتری تعریف می کند:

«خاورمیانه سرزمینی می باشد که در اطراف سواحل جنوبی و شرقی دریای مدیترانه کشیده شده و از مراکش تا شبه جزیره عربستان و ایران و گاهی نیز تا فراتر از آن امتداد یافته می باشد. بخش مرکزی این ناحیه کلی، پیش از این خاور نزدیک خوانده می‌شده می باشد. نامی که پاره‌ای از جغرافیدانان و تاریخ نگاران جدید غربی به این منطقه داده اند که بیشتر تمایل داشتند شرق را به سه منطقه «خاور نزدیک» به نزدیک ترین منطقه به اروپا که از دریای مدیترانه تا خلیج فارس، «خاورمیانه» که از خلیج فارس تا جنوب شرق آسیا امتداد می‌پیدا نمود و «خاور دور» که به مناطق ساحلی اقیانوس آرام اطلاق می‌گردید، تقسیم کنند.»(کمپ،1386؛55)

 

سابقه و پیدایش

پایان عصر یخچالی و ناپدید شدن یخپهنه های عرضهای بالا،تغییراتی در آب و هوای سیارهء زمین به وجودآورد و به تدریج نواحی استپی را به نواحی صحرایی مبدل ساخت.بشر و حیوان در جستجوی پناهگاههای تازه و دره های مرطوب رودخانه ها براه افتادند.مهاجرت بشر از استپها به دره های رودهای پرآب،آغاز مرحلهء بهره مندی از زمین و شروع کار آبیاری زمینها و بالاخره تأمین منابع معیشت از اقتصاد کشاورزی بود.با تکوین و تکامل دو انقلاب بزرگ که هر دو در پهنهء خاور میانه شکل گرفت بشر بیش از پیش به زمین و محیط زیست خود وابسته و پیوسته گردید:

  1. بشر کشت زمین را آموخت و تأمین معیشت خود را از راههای کشاورزی بر شکار و کوچ نشینی ترجیح داد.
  2. بشر زندگی در جامعه های بزرگ«یکجانشین»را برتر شمرد و تمرکز انسانها و افزایش عددی آنها در محل معین،نیاز آنان را به وجود دولتها و حکومتها برانگیخت و کم کم با افزایش قدرت یکجانشینان،امپراطوریهای بزرگ پا به عرصهء وجود نهادند که باغهای معلق بابل و اهرام مصر از یادگارهای این دوره می باشد.(شکویی،1380 ؛56)

تحقیقات و اکتشافات سالهای اخیر نشان می دهد که اهلی کردن حیوانات و پرورش گیاهان،آغاز در شیبهای ملایم کوههای اطراف جلگهء دجله و فرات صورت گرفته و پس از انقلاب و دگرگونی در نحوهء آبیاری،در مزارع گسترده در پای تپه ها نیز عملی شده می باشد.در این دوره،مراحل تحول و تکامل تمدن به کندی پیش می رفت بطوری که تنها در 3500 سال قبل از میلاد زندگی شهری به مفهوم واقعی آن در بین النهرین ظاهر گردید که شهرهای بزرگ،معابد عظیم،خط تصویری و تصویرنگاری از یادگارهای آن می باشد.بدینسان اولین تمدنهای انسانی در سیارهء زمین در هلال خصیب[1]شکل گرفت و نخستین مرحلهء انقلاب کشاورزی و اولین روستاها و شهرهای قابل سکونت نیز در همین ناحیه موجودیت پیدا نمود جایی که امروزه قلب ناحیهء خاورمیانه را تشکیل می دهد:

  1. مثل این می باشد که خاورمیانه از بدو پیدایش تاریخ بشر،همواره ایفاگر نقشهای مهم در همهء اعصار و قرون بوده می باشد تا آنجا که در دوره های مختلف زادگاه و گهوارهء شایسته ای جهت ادیان بزرگ نظیر آئین یهود،مسیح و اسلام بشمار رفته می باشد اما امروزه تأثیر حساس و پراهمیت آن را  می توان شناخت
  2. خاورمیانه به مثابهء یک پل بین سه قارهء آسیا،اروپا و افریقا اقدام می کند.

[1] Fertile Crescent

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • شناسایی استراتژی دولت آمریکا در منطقه خاور میانه
  • ایجاد راهکارهای موثر در پیامدهای استراتژی دولت آمریکا در خاور میانه
  • کوشش در جهت ایجاد همگرایی با کشورهای خاور میانه در مقابله با استراتژی آمریکا در خاور میانه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه