عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

قسمتی از متن پایان نامه :

جمهوری اسلامی ایران و تحولات خاورمیانه

طریقه تحولات عراق، افزایش تأثیر و قدرت شیعیان و کردها و کاهش تأثیر اعراب سنی را در پی داشت. از منظر اعراب این تحول باعث کم رنگ شدن هویت عربی عراق و تأثیر آن به عنوان دولت حایل و توازن بخش پیش روی ایران شده می باشد. به باور آنها، این واقعیت به ایجاد زمینه‌هایی برای تغییر توازن قدرت منطقه‌ای به نفع ایران و به ضرر عربستان سعودی و جهان عرب منجر شده می باشد. بر این اساس، رویکرد آنها در قبال واقعیت‌های جدید عراق، مخالفت با طریقه سیاسی دولت جدید و کوشش و کوشش برای تزلزل ساختار قدرت کنونی می باشد. دیگر واقعیت و تحول منطقه‌ای، پیروزی حزب اسلام‌گرای حماس در فلسطین و وارد شدن آن به ساختار قدرت در کنار جنبش فتح بود. این موضوع تا حدود زیادی موجب تقویت موضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین و نارضایتی آمریکا و بعضی کشورهای عربی گردید. جنگ 22 روز غزه در تعطیلات کریسمس سال 2009 این امر را بیش از پیش تشدید نمود.(همان)

دولت آمریکا در مقطع کنونی، بخش عمده امکانات و سیاست خارجی خود را بر عراق و افغانستان متمرکز کرده می باشد. با در نظر داشتن عدم موفقیت در ایجاد دولتی با ثبات و امنیت در این کشور، هزینه مادی و انسانی بالا و افزایش نارضایتی‌های داخلی، دولت بوش در سال پایانی زمامداری خود کوشش نمود تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008، به موفقیت‌هایی در عراق دست یابد و بخشی از نیروهای خود را از این کشور خارج سازد. در این راستا، کسب طرفداری و همکاری‌ همسایگان عراق مانند ایران، سوریه و عربستان سعودی از اولویت بالایی برای آمریکا برخوردار گردید و در این خصوص اقدامات متعددی صورت گرفت. مانند این اقدامات مذاکره با ایران در بغداد و همچنین فشار بر سعودی‌ها برای طرفداری از دولت مالکی و فشار متقابل بر دولت مالکی برای مشارکت دادن بیشتر اهل سنت و امنیت سازی در عراق بود.(همان)

با در نظر داشتن تحولات منطقه‌ای و افزایش تأثیر و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در سطح منطقه، به نظر می‌رسد صف‌بندی جدیدی در منطقه در مورد نوع نگاه به اسرائیل با شرکت  کشورهای عربی در نشست آناپولیس به وجود آمده باشد. بعضی ناظران عقیده دارند که اساساً کنفرانس آناپولیس به مقصود ایجاد اتحاد میان کشورهای سنی عرب علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و هدف آن مهار قدرت‌یابی ایران در منطقه بود‌ه می باشد. آمریکا و اسرائیل از طریق برگزاری این کنفرانس، کوشش در معرفی ایران به عنوان دشمن مشترک اعراب و اسرائیل داشتند. این در حالی می باشد که از مدتی قبل از دو جبهه‌بندی در منطقه خاورمیانه سخن گفته می گردد که در یک طرف آن ایران، عراق، سوریه، حزب‌ا… و حماس و در طرف دیگر آمریکا، اسرائیل و بعضی از کشورهای عرب سنی منطقه قرار دارند. در این چارچوب یکی از اولویت‌های آمریکا جدا کردن سوریه از ایران می باشد. همچنین قرارداد 20 و 13 میلیارد دلاری فروش تسلیحات آمریکا به عربستان و مصر و نیز قرارداد فروش تسلیحات به اندازه 30 میلیارد دلار طی ده سال آینده به اسرائیل، در راستای تحرکات و سیاست‌های جدید آمریکا در خاورمیانه ارزیابی می گردد. با به دست گرفتن سکان دولت آمریکا توسط اوباما، کوشش‌ها برای همراه کردن سوریه با سیاست‌های آمریکا در منطقه بیشتر شده می باشد، هر چند انتخاب دولت راست افراطی نتانیاهو در اسرائیل این امر را دچار مشکل خواهد نمود، زیرا که بعید به نظر می‌رسد مذاکرات مخفی سوریه با دولت اسرائیل با واسطه‌گری ترکیه، در شرایط جدید به نتیجه برسد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  • شناسایی استراتژی دولت آمریکا در منطقه خاور میانه
  • ایجاد راهکارهای موثر در پیامدهای استراتژی دولت آمریکا در خاور میانه
  • کوشش در جهت ایجاد همگرایی با کشورهای خاور میانه در مقابله با استراتژی آمریکا در خاور میانه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه