تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه ارضی:

توسعه ارضی از چند طریق مانند:
1- اشغال

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- مرور زمان
3- کشور گشایی
4-واگذاری
5- توسعه طبیعی صورت می‌گیرد

ب) تحصیل حقوق
گاهی حق بهره گیری از سرزمین، بدون انتقال عنوان یا حاکیمت آن از طرف یک دولت به دولت دیگر واگذار می گردد این حقوق ممکن می باشد زیر عنوانهای مختلف اجاره یا حقوق ارتفاقی حاصل گردد.
ج) وسعت سرزمین
طبقه‌بندی کشورهای از نظر وسعت به دلیل گستره بسیار وسیع آنها، چندان مفید به نظر نمی‌رسد. به علاوه، وسعت به تنهایی و بدون در نظر داشتن جمعیت و چگونگی پراکندگی آن جایگاه جغرافیایی و ویژگیهای فیزیکی سرزمین (آب و هوا، ناهمواری و منابع طبیعی) نمی‌تواند معیاری برای قدرت باشد. پس بهتر می باشد تفاوت میان کشورها بیشتر از نظر کیفی نه کمی مطالعه گردد.  معمولاً وسعت زیاد یک دولت، با این تصور که از نظر آب و هوا و منابع طبیعی دارای تنوع بیشتری می باشد و از نظر دفاعی و نظامی هم نسبت به کشورهای کم وسعت برتری دارد به عنوان عامل قدرت مطرح می گردد. اگر کشوری در برگیرنده اراضی وسیع غیر قابل کشت و خالی از سکنه باشد و جمعیت آن به واسطه کوهستانی و صعب‌العبور بودن و صحرایی بودن مناطقش، از یکدیگر جدا افتاده باشند اداره چنین کشوری نیاز به تاسیسات زیر بنایی دارد که این امر مستلزم هزینه زیادی می باشد.  دولتهایی که سرزمین آنها به صورتی می باشد که زمینهای وسیع خالی از سکنه میان مناطق پر جمعیت و حاصلخیز آن فاصله انداخته می باشد، مثل منطقه «سپر» کانادا، کوشش دارند با تشویق مردم به سکونت در مناطق بکر، آثار منفی این وضع را جبران کنند.   نتیجه این که بزرگی یا کوچکی وسعت سرزمین، خود به خود، دلیل قدرت یا ضعف آن نیست بلکه نکته مهم این می باشد که آیا سرزمین می‌تواند تامین کننده نیازهای مردم خود باشد یا نه، و برخورد مردم نسبت به سرزمین خود و بهره‌برداری از آن چگونه می باشد؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه