تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه قدرت دریایی

آلفرد تایر ماهان، دریاسالار امریکایی(1914-1840) مبدع قدرت دریایی و قائل به استراتژی دریایی برای کسب قدرت بود؛ این دیدگاه وی به عنوان خط مشی اساسی ایالات متحده امریکا قرار گرفت و تأثیر به سزایی بر نوع تفکرات دریایی کشورهایی همچون فرانسه، ایتالیا، روسیه، ژاپن (عزتی،1380: 54) گذاشت. آلفرد ماهان به عنوان افسر نیروی دریایی ایالات متحده امریکا با شناخت و آگاهی از فضاهای دریایی و اقیانوسی، برای حوزه های دریایی یک مجموعه ظرفیت های بالقوه و وسیع متصور بود که موجب شکل گیری قدرت دریایی و قدرت جهانی و کنترل و محاصره قدرت بری می گردید. لذا به پیشنهاد ماهان برای تبدیل شدن یک کشور به قدرت دریایی، شرایط شش گانه ای لازم می باشد تا بتوان به قدرت دریایی دست پیدا نمود.

جایگاه جغرافیایی کشور

ویژگی های طبیعی ساحل

گسترش ساحل یا طول ساحل و وسعت قلمرو

اندازه جمعیت

شخصیت ملی یا خصوصیات ملی

وضع سیاسی دولت.(حافظ نیا،1385: 235) و (عزتی، 1380، 57).

5-12-2 نظریه قدرت هوائی

مبدع تئوری قدرت هوایی که بر مبنای الگوی جغرافیایی- فضائی شکل گرفته الکساندر سورسکی[1]روسی بود که بر مبنای نقشه آزیموتال تئوری خود را با محوریت موضوع “هارتلند سورسکی”در سال 1950و در کتابی به نام “قدرت هوایی کلید بقا” ارائه داد. سورسکی اعتقاد داشت قدرت هوایی، مسلط بر قدرت های دریایی و زمینی می باشد و از همین رو حوزه های جغرافیایی- فضایی تحت پوشش دو کشور روسیه و امریکا را با ترسیم دو دایره مشخص نمود و منطقه تداخل قلمرو هوایی این دو کشور را که شامل سرزمین های اصلی بحران و کشمکش دو طرف در منطقه قطب شمال بود، به «هارتلند هوایی» نام گذاری نمود(عزتی،1380،74). سورسکی با اظهار اهمیت نقاط دیگر جهان مانند آمریکای لاتین و در اظهار اهمیت استراتژی هوایی اعتقاد داشت که آمریکای لاتین تحت نفوذ و تسلط هوایی آمریکای شمالی می باشد و منبع بزرگ مواد خام و با ارزش برای صنایع آن قاره به حساب می آید. همین وضعیت را جنوب و جنوب شرقی آسیا و منطقه جنوب آفریقا برای شوروی دارند.(حافظ نیا،1385: 240) سورسکی در نهایت چنین نتیجه گیری می کند که علاوه بر دو منطقه ای که تحت نفوذ قدرت های جهانی قرار دارد، منطقه سومی نیز هست که شامل منطقه آفریقای شمالی و خاورمیانه می باشد و آن «منطقه تصمیم» نامیده می گردد و اعتقاد داشت با تحت نفوذ قرار دادن این محدوده، می توان به تفوق هوایی و کنترل دریایی دست پیدا نمود. از دیدگاه استراتژیک منطقه خلیج فارس نیز در محدوده منطقه تصمیم قرار می گیرد و از آنجایی که از دیدگاه سورسکی قطب شمال به عنوان منطقه هارتلند به شمار می رود می توان منطقه خلیج فارس را منطقه منازعه و درگیری دو ابرقدرت دانست.(عزتی،1380: 77).

[1].Alexander Seversky

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  4. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه