عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه­های برگرفته از اقدام به مجوعه مفاهیم، رویکردها، و اصول تربیتی گفته می­گردد که ارزش و اعتبار خود را در اقدام به ثبوت رسانده باشند، مانند نظریه”مدارس کارآمد” که از پاره­ای اعمال و روش­های تربیتی موفق سرچشمه گرفته می باشد. به این ترتیب نظریه­های برخاسته از اقدام، از راه تأمل در بعضی شیوه­های تربیتی که قرین موفقیت بوده­اند و استنباط و استخراج اصول و معیارهای آن­ها شکل می­­گیرد.

در تقسیم­بندی گوتک در ارتباط با تفاوت بین نظریه های اشتقاقی و واکنشی، نوعی درآمیختگی دیده می­گردد. این نکته البته درست می باشد که بعضی از نظریه­ها به صورت واکنشی ظاهر می­شوند، اما این به آن معنی نیست این گونه نظریه­ها در معارف وسیع­تر ـ فلسفه و ایدئولوژی ـ ریشه نداشته باشند. وآنگهی بعضی از نظریه­های اشتقاقی می­توانند در عین حال واکنشی نیز تلقی شوند. نمونه بارز این نوع نظریه­ها پیشرفت گرایی از یک سو و ماهیت­گرایی جدید از سوی دیگر می باشد. اولی به مثابه نظریه­ای کودک محور در تقابل با دیدگاه سنتی تعلیم و تربیت پدید آمد، و دومی، در جهت عکس اولی، برای رفع معضلات و نارسایی­های ناشی از سهل­انگاری­های تربیتی در مدارس کودک محور عرضه گردید (گوتک، 1997: 397).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بوون و هابسون(1975) تقسیم­بندی ساده دیگری از نظریه­های تربیتی ارایه کرده­اند. آنان این نظریه­ها را کلاً به دو نوع مبنایی و اصلاحی تقسیم می­کنند. نظریه­های مبنایی را شامل فلسفه­های بنیادی مثل فلسفه افلاطون و ارسطو و جان دیویی و نظریه­های اصلاحی را شامل آراء و افکار تربیتی کسانی مانند کمنیوس، پستالوزی، فروبل، هربارت و امثال آنان دانسته­اند. معلوم می­گردد که این دو نویسنده نظریه­های مبنایی را مختص بنیانگذاران آراء و افکار فلسفی می­دانند. اما در این خصوص هم حوزه گزینش خود را تنگ می­گیرند و آن را تا جایی که در نوشته خود آورده­اند، به افلاطون، ارسطو ودیویی محدود می­کنند. اما می­دانیم که در قرون بعدی، بخصوص قرون نوزدهم و بیستم فلسفه­های دیگری نیز به ظهور رسیدند که آراء صریح و روشنی درمورد واقعیت، دانش و ارزش و نیز درمورد ماهیت بشر و زندگانی شایسته او ارائه کرده­اند. مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم دو نمونه از این فلسفه­ها می­باشند که هر دو تعلیم و تربیت را متأثر بلکه متحول ساخته­اند. البته بوون و هابسون نظریه تربیتی ماکارنکو اوکراینی را که حوزه اقدام آن را شوروی سابق بوده و تا حدود زیادی بر مارکسیسم کلاسیک مبتنی می باشد به عنوان نمونه­ای از نظریه اصلاحی ذکر کرده­اند ( بوون و هابسون،1975:217).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه