شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

1ـ نظریه­های مبنائی(مادر)

2ـ نظریه­های اشتقاقی

3ـ نظریه­های اصلاحی ـ واکنشی

4ـ نظریه­های برخاسته از اقدام

به هر تقدیر نظریه­های تربیتی را می­توان مجموعه منظم و در هم بافته­ای از اصول و ضوابط تعریف نمود که بر اساس آن­ها تعلیم و تربیت قوام می­گیرد. این اصول که ممکن می باشد در فلسفه­های کلاسیک یا جدید ریشه­ داشته باشند متضمن باورهایی درمورد واقعیت، دانش و ارزش (اخلاق و زیبائی) می­باشند. به علاوه بعضی از نظریه­های تعلیم و تربیت دیدگاه­های مشخصی رابجع به ماهیت بشر دارند. پس از توصیف مختصر نظریه تربیتی، اکنون مناسب می باشد که به بعضی از تحولات مهم نظریه تربیتی در آموزش و پرورش غربی تصریح کنیم. تاریخ تعلیم و تربیت غرب عرصه پیدایش، رونق و زوال افکار و نظریه­های تربیتی فراوانی می باشد که از قرن پنجم پیش از میلاد تا به حال ادامه داشته می باشد. در صدر تاریخ آموزش و پرورش غربی که از یونان باستان آغاز می­گردد نظریه سوفسطائیان و در تقابل با آن نظریه­های سقراط و افلاطون و ارسطو را داریم. سوفسطائیان با انکار حقایق و ارزش­های پایدار به نسبیت­گرایی سر سپردند و آن را در همه امور زندگی تسرّی بخشیدند. وقتی که حقایق انکار شوند، تنها راه نیل به وفاق بهره­گیری از صنعت اقناع می باشد. به این ترتیب فن اظهار محور تعلیم و تربیت سوفیستی قرار گرفت(کاردان 381: 15) و تربیت خود به عنوان وسیله برای کسب موفقیت­های زندگی به شمار آمد. سقراط و افلاطون با این طرز فکر به مخالفت برخاستند.

پس از نگاهی اجمالی و گزینشی به نظریه در یونان باستان، سراغ نظریه تربیتی در قرون وسطای مسیحی می­رویم. در قرون میانه چرخش شدیدی در نظریه تعلیم و تربیت غربی پدید می­آید. به این معنی که تر بیت لائیک و به اصطاح پاگان (شرک آلود) رومی جای خود را به تعلیم و تربیت دینی بر مبنای آموزه­های دین مسیح(ع) میی­دهد. مسیحیت اولیه در قرون وسطی دین فقرف محبت، زهد، ریاضت و رهبانیت بود. به همین دلیل نیز برای قبایل وحشی و تهیدستی که پس از سقوط روم اروپا را عرضه تاخت و تاز خود قرار داده بودند جاذبه داشت.

تعلیم و تربیت مسیحی در قرون وسطی وسیله­ای برای نیل بشر­ها ـ مسافران دنیا ـ به فلاح می باشد. لااقل در بخش اعظم قرون وسطی دیر و کلیسا مدرسه و راهب معلم می­گردد و موعظه جای روش تدریس را می­گیرد. تعلیم و تربیت مسیحی قرون میانه هرچند به عقیده دورکهایم[1](1977) در مقایسه با دوره­های قبل از آن، از لحاظ نفوذ تربیتی از جامعیت و تمرکز بیشتری بهره­مند می باشد، اما تربیتی محدود، خشک و صوری می باشد که در آن به اموری مثل عواطف و احساسات کودکان، پرورش قوه تعقل و تفکر، و نظاره امور طبیعی هم به مقصود ارضاء حس کنجکاوی و هم کشف مجهولات طبیعی بهایی داده نمی­گردد. البته در قرون وسطی تربیت از دوره­های نسبتاً شکوفایی نیز برخوردار بوده که تبیین آنها در این مختصر نمی­گنجد.

[1]. Durkheim

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه