عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

در قرن بیستم، به دلیل مسایل سیاسی و اجتماعی، نظریه­ها، غیر از معدودی، قُطبی می­شوند، به این معنی که دو دسته از نظری ها که یک دسته از آن­ها را نظریه­های رشد و دسته دیگر را انتقال خوانده­اند پدید می­آیند زمینه این کار از زمان پیدایش نظریه طبیعت گرایانه روسو فراهم آمده بود. محور نظریه­ها ی رشد متعلم، خواست­ها، نیاز و علائق اوست در حالی که اساس نظریه­های انتقال را سرمایه­ها و ارزش­های فرهنگی و تمدنی و پاره­ای عادت، مهارت­های بنیادی، خصلت­ها و توجه­های مطلوب تشکیل می­دهد. ذکر امثله برای این دو نوع نظریه به دلیل روشن بودن زاید می­نماید.

قرن بیستم شاهد دو نظریه مهم دیگر نیز بوده می باشد که به سهولت در چارچوب کودک مداری یا موضوع محوری نمی­گنجند. این دو نظریه عبارتند از: 1) تعلیم و تربیت اگزیستاسیالتی، و 2) تحلیل زبان هر دو را بایستی اشتقاقی تلقی نمود. اولی از آراء فلاسفه­ای مثل سورن کیرکه­گار و ژان­پل­سارتر و سایر فلاسفه اگزیستانسیالیست، و دومی اکثراً از اندیشه­های ویتگنشتاین اطریشی اخذ شده می باشد. نظریه اول بر فردیت، آزادی، آگاهی، حق انتخاب و معنی سازی و ماهیت­سازی بشر تأکید می­کند، در حالیکه دومی تأثیر نظریه را در ابهام زدایی از مفاهیم اساسی مطروحه در حوزه­های مختلف تربیت و وضوح بخشیدن به آن­ها برای تأمین وفاق و بالمال تصمیم­گیر­های تربیتی اختصار می­کند. نظریه اول در قرن بیستم ـ چارچب و پارادایم تحلیلی ـ پژوهشی برخس از دپارتمان­های تعلیم و تربیت دنیای غرب مثل دانشگاه­ هاروارد آمریکا و مؤسسه تعلیم و تربیت دانشگاه لندن را تشکیل می­داده می باشد.

سرانجام در ثلث آخر قرن بیستم جنبش پست مدرنیسم( فرانوگرائی) به عرصه تعلیم و تربیت نیز وارد می­گردد و نظریه­ها و دیدگاه­های تربیتی را متأثر می­سازد. پست مدرنیسم جنبشی می باشد که به عقیده ژان ـ فرانسوا لیوتار (1984) خصیصه اصلی آن بی اعتمادی نسبت به فرار واست­ها می باشد. این جنبش نسبت به گفتمان­های کلی و جهانشمول و تمامیت­گرا از هر مقوله­ای که باشند مانند عقلانیت، علم، اخلاق، هنر، و غیره مشکوک می باشد. طرفداران این جنبش گفتمان­های کلی را به مثابه ابزارهایی تلقی می­کنند که در دست مدرنیست­ها، خواسته یا ناخواسته، موجبات از خود بیگانگی بشر­ها و تحکیم نظام سلطه را فراهم ساخته­اند ( کاردان، 1381: 100)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تعلیم و تربیت نیز پست مدرن­ها نظریه­های مرتبط با مدرنیسم مخصوصاً نظریه­هایی را که از آن­ها بوی کل گرایی می­آید همچون پایدارگرایی و ماهیت گرایی قدیم و جدید مورد حمله قرار داده­اند. طرفداران این جنبش برآنند که فلسفه بایستی از حالت کمیت سازی و کل گرایی بیرون آید. آرتدویتس و ژیرو(1991) عقیده دارند که محتملاً فلسفه ناگزیر خواهد گردید که از ” آرمان سنتی­اش در خصوص اتحاد با فیزیک جهت وحدت بخشیدن به علوم” دست بردارد و گفتمان­های متنوع­تر و جزیی تر را پذیرا گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه