عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

2نظریه دانشمندان درمورد جغرافیا

آن چیز که بسیاری از دانشمندان جغرافیا بر سر آن توافق پندار دارند اصل محیط. به عنوان بستر و پدیده، و بشر به عنوان بستر و پدیده‌ای دیگر می باشد. هیچ ‌یک از جغرافیدان‌ها در اینکه این دو مفهوم و دو واژه در کانون مطالعات جغرافیایی هستند اختلاف نظر ندارند، بلکه اتفاق نظر دارند‌‌. پس ما نظریه پردازی در جغرافیا و ارتباط آن با علوم انسانی را براساس این وجه مشترک که از جغرافیا ارائه شده می باشد و اتفاق نظر بر آن هست عرضه می‌کنیم.بعضی اندیشمندان اضافاتی مانند مدیریت،تکنولوژی و فضا بر این تعریف افزودند.چنین تعریف هایی را بایستی به صورت خاص مطالعه نمود‌. ‌حتی از تعریف خود مبنی بر اینکه جغرافیا ارتباط بین بشر,محیط و زمان می باشد به دلیل نقدی که بر «زمان» می گیرند و هنوز مقبولیت عام نیافته می باشد صرفنظر می کنیم هرچند بر آن باور داریم. جغرافی‌دانان به گونه‌ای سنتی، عده‌ای نقشه‌نگار که به مطالعه نام مکان‌ها و تعدادشان می‌پردازند، به نظر می‌رسند. اگر چه بسیاری از جغرافی‌دانان در مکان‌نامی(ذکر نام‌های نواحی) و نقشه‌نگاری آموزش دیده‌اند، اما‌این کار پیشهٔ اصلی‌شان نیست. جغرافی‌دانان به مطالعه پراکندگی مکانی و زمانی پدیده‌ها، فرایندها، ویژگی‌ها و هم‌چنین برهم‌کنش بشر و محیط زیست او به عنوان اثر فضا و مکانِ تحت تأثیر موضوعات مختلف مانند اقتصاد، بهداشت، آب و هوا، گیاهان و جانوران، می‌پردازند؛ از این رو جغرافیا دانشی میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای می باشد.جغرافیا در یک چینش می‌تواند به گونه گسترده به دو شعبهٔ اصلی تقسیم گردد: جغرافیای انسانی و جغرافیای طبیعی. اولی تا حد زیادی بر معماری و چگونگی‌ایجاد فضا متمرکز می باشد -که با بشر نظاره و مدیریت می گردد و نیز نفوذ او فضا و مکان به خاطر به‌کارگیری و چنگ‌اندازی‌اش به آن می‌فرساید. دومی به مطالعه محیط زیست طبیعی و چگونگی به وجود آمدن و تداخل آب‌وهوا، پوشش گیاهی و چرخهٔ زیستی، خاک، آب، و ژئومورفولوژی می‌پردازد. به عنوان برآیندی از این دو زیرحوزه و با بهره گیری از روش‌های متفاوت، حوزهٔ سومی پدید آمده‌می باشد که جغرافیای زیست‌محیطی نام دارد. به بیانی دیگر:تصورات بسیار گوناگون و گاه غلطی از جغرافیا هست. جغرافیا فقط حفظ کردن نام مکانها و نقشه برداری نیست هر چند که هر دوی آنها بسیار مهم هستند. جغرافیا علم مطالعه و توصیف چشم اندازهای طبیعی، کوه ها، آب و هوا، رودخانه ها و انسانها در ارتباط با یکدیگر می باشد. علم جغرافیا یکی از بهترین راه ها برای مطالعه جهان می باشد. www.geography-of-iran.blogfa.com))

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه