عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

وسعت

وسعت از عوامل تاثیر گذار در ساماندهی سیاسی فضا می باشد از آنجاییکه در  سرزمین های وسیع جمعیت بشر های زیادی زندگی می کنند و اداره کشورهای وسیع به صورت متمرکز دشوار و عملاً غیر ممکن می باشد پس نیاز به یک سازماندهی سیاسی بسیار پیشرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-2توپوگرافی

توپوگرافی ، شکل و ارتفاع زمین در توزیع جمعیت تاثیر دارد معمولاً نواحی کوهستانی تراکم جمعیتی کمی دارند زیرا آب و هوا به خشونت متمایل می باشد زمین‌های کمی برای کشاورزی هست و حمل و نقل در آن سخت می باشد. از آنجا که برای نواحی پست آب و هوا معمولاً مساعد می باشد کشاورزی ، سکونت و حمل و نقل در آن راحت تر می باشد و برای تراکم جمعیت بسیار مساعد هستند. ( احمدی پور ، 1390: 148)

 

3-3-2اقلیم

در حالیکه اقلیم و آب و هوا در قلمرو جو و فضای فوق بستر سطح زمین معنا پیدا می کند و آب و هوا از متغیرهای مختلف درجه حرارت ، نم و رطوبت ، جریان هوا و باد ، ریزشهای جوی و.. تشکیل می گردد ترکیب متغیرهای مزبور شرایط گوناگونی برای زندگی انسانها فراهم می کند و الگوهای اقلیمی تولید کننده فرصتها و محدودیتهایی برای زندگی انسانها و فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد. (کشور دوست، 1389 : 9)

آب و هوا بر توزیع جمعیت  تاثیر دارد اگر چه مردم می توانند در مکان های سرد و خشک زندگی کنند، این نواحی تراکم کمی را پوشش می دهند، زیرا غذا و آب کافی وجود ندارد. به بیانی دیگر تراکم زیاد جمعیت در جایی ایجاد   می گردد که رطوبت و گرمای کافی برای زندگی یک سال یک یا دو گروه انسانی وجود داشته باشد. .( احمدی پور ، 1390 :148)

 

4-3-2منابع آب

آب محور اساسی حیات بشر می باشد آب مطلوب انسانها برای آشامیدن ،کشاورزی ، صنعت ، خدمات بهداشت و.. می باشد. هرچند دو سوم از فضای سطح زمین را آب فرا گرفته می باشد اما آب قابل بهره گیری برای نیازهای بشر آب شیرین می باشد که درصد بسیار کمی از سطح آبها را شامل می گردد و به دلیل افزایش جمعیت ، تغییر الگوی زیست و زندگی ، توسعه بهداشت ، توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نیاز به آب شیرین دائما درحال افزایش می باشد و دائما انسانها دچار کمبود آب می شوند. (کشور دوست،1389:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه