عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

3آب و هوا

شهرستان رودبار کاملاً کوهستانی می باشد و محدوده‌های کوهپایه‌ای، جنگلی و مرتعی در ارتفاعات مختلف آن به چشم می‌خوردشهرستان رودبار بر کوهستانهای رشته‌کوه البرز قرار دارد . این شهرستان که در جنوب استان گیلان و در دو سوی رودخانه سپیدرودجای دارد ، بلندترین شهرستان گیلان به شمار می آید . آب و هوای آن تحت تأثیر هوای خشک و نیمه خشک ناحیه مرکزی قراردارد از نظر آب و هوایی این منطقه به ویژه شهر زیبای رودبار دارای آب و هوای مدیترانه‌ای می‌باشند و رویش درختان زیتون در این منطقه گواه موضوع می باشد. این منطقه درمسیر بادهای دایمی دره سفید رود قرارگرفته که بادهای منجیل آن معروف می باشد. درواقع هنگام گذر از رودبار و رسیدن به رشت، گیلان باتمام تنوع و زیبایی‌هایش به گونه‌ای موجز و فشرده ازپیش چشم می‌گذرد. و بین کلیه شهرستان های استان گیلان کمترین بارندگی را دارد. متوسط سالیانه بارندگی این شهرستان 270 میلیمتر و متوسط سالانه درجه حرارت آن حدود 2/ 14 درجه سانتی گراد می باشد.( اصلاح عربانی:1388 ،1111) مهمترین رودخانه‌های جاری در آن عبارتند از رودخانه‌های سفیدرود، شاهرود، زیلکی‌رود، سیاهرود، قزل‌اوزن و توتکابن. قله درفک به ارتفاع 3500 متــر در این شهرستان واقع گردیده می باشد www.roodbar.gilan.ir)) عمارلو به دلیل ییلاقی بودن دارای آب و هوای سرد و کوهستانی می باشد.

3-4-3رودهای آب جاری

شهرستان رودبار از آب رودهای مهم و پر آبی همچون، شاهرود، قزل اوزن بهره مند می گردد.

شاهرود: این رود از ارتفاعات الموت و طالقان سرچشمه می گیرد.

قزل اوزن :  از ارتفاعات کردستان و آذربایجان سرچشمه گرفته می باشد.

رود توتکابن: این رود بین سد منجیل در بخش عمارلو جریان دارد.

رود تاریک : یا رشته رود در ساحل چپ سفید رود و در بخش شمالی رستم آباد شمالی جریان دارد.

رود خرشک : از ارتفاعات لارنه واقع در ضلع شمالی سفید رود سرچشمه می گیرد.

رود نسبی: در جنوب رود توتکابن در ساحل راست سفید رود داخل دره ای تنگ و ژرف با جهت شرقی ـ غربی جریان دارد.

رود فیرارود: در بخش بلوکات شهرستان رودبار واقع در ساحل راست سفید رود از جنوب به به شمال جریان  دارد.

رود زلیکی : از ارتفاعات شمال غرب و دیلمان و بخش شمالی ارتفاعات در فک سرچشمه می گیرد. (اصلاح عربانی،1388: 1111)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه