عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج حاصل از مطالعه سینوپتیکی نقشه‌ها

نتایج حاصل از مطالعه سینوپتیکی نقشه‌ها در روزهای مورد مطالعه نشان داد که:

1-3-6 می،1991: وجود یک کم ارتفاع بر روی شمال آفریقا و دریای مدیترانه که این کم ارتفاع ناشی از کم فشار سطح زمین می باشد و نبود رطوبت و بارش قبل از رسیدن به عراق و سوریه باعث صعود گرد و خاک از روی بیابان‌های عراق و سوریه و انتقال آن به ایران می گردد. هم‌چنین یک کم ارتفاع هم روی قسمت‌های شرقی ایران حاکمیت دارد.

2-3-6 ژوئن، 2004: قرار‌گیری مرکز کم فشار پیش روی پرفشاری که از مدیترانه می باشد باعث گرادیان شدید در منطقه می گردد. در این مورد هسته جت عامل انتقال دهنده می باشد اما عامل تشکیل نیست و عامل تشکیل تلاقی بین دو مرکز می باشد. پس جت استریم عامل انتقال دهنده و جلوی تراف عامل تاثیر‌گذار می باشد. سیستم کم فشار ایران و پاکستان به علت این‌که حرارتی می باشد و در سطوح پایین‌تر می باشد روی گرد و غبار اثر نمی‌گذارد. در روز 18ام با اینکه گرد و غبار هست اما زیرا سامانه سینوپتیکی کاملا مساعد برای انتقال گرد و غبار نبوده و فقط تحت تاثیر جت استریم انتقال انجام شده می باشد.

3-3-6 می، 2005: یک مرکز کم‌ فشار، ایران، پاکستان و افغانستان را در برگرفته و پیش روی آن در سطح 500 هکتوپاسکالی یک مرکز پر ارتفاع روی مدیترانه قرار دارد که دارای گرادیان بالایی می باشد و زبانه‌های آن در روی عربستان و سوریه قرار گرفته می باشد پس تشکیل گرد و غبار را داریم. وجود فرود بر روی هر منطقه باعث صعود هوا بر اساس اصل چرخندگی که در نتیجه واگرایی در سطح بالای آتمسفر و همگرایی در سطح زمین بوده، شده می باشد و این اصل صعود هوا را در جلوی فرو بادهای غربی توجیه نموده می باشد. با مطالعه نقشه سطح زمین در کشور ایران شرایط فرود هست، پس در شمال غرب و منطقه مورد مطالعه به ویژه غرب دریای خزر گرد و غبار داریم. در این الگو شرایط دمایی سطح زمین و سرعت باد زمینه ساز نفوذ شرایط گرد و غباری روی منطقه مورد مطالعه می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه