تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل فرضیات

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار از نظر فراوانی در منطقه مورد مطالعه یکسان نیست.

با در نظر داشتن مطالعه‌های انجام گرفته مشخص گردید که هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مکانی اندازه گرد و غبار یکسان نسیت. از لحاظ مکانی استان گلستان با در نظر داشتن دور بودن از دریا نسبت به دو استان‌ دیگر و وجود تپه‌ هایی نظیر مراوه تپه دارای روزهای بیش‌تر گرد و غبار می باشد. از لحاظ زمانی و با در نظر داشتن آمارها به ترتیب فصول پاییز و بعد زمستان دارای بیش‌ترین رخداد گرد و غبار می باشد. ماه مه هم در همه ایستگاه‌های مطالعه شده دارای بیش‌ترین روز گرد و غباری می باشد. پس فرضیه اول مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

  1. سامانه‌های همدیدی موثر متفاوتی در ایجاد پدیده گرد و غبار در منطقه تأثیر دارند.

جایگاه جغرافیایی ایران به گونه‌ای می باشد که در طول سال تحت تاثیر سیستم‌های متعددی قرار می‌گیرد، از یک سو تحت تاثیر سیستم‌های آب و هوایی مناطق حاره‌ای و جنب حاره‌ای می‌باشد و از سوی دیگر از شرایط آب و هوایی عرض‌های میانه به ویژه سیستم بادهای غربی بهره‌مند می گردد. قرار گرفتن ایران بین سرزمین‌های پهناور سیبری در شمال، دریای مدیترانه در غرب، بیابان‌های عربستان و آفریقا در جنوب غرب و سرزمین‌های هندوستان در شرق سبب شده که هر کدام در دوره معینی از سال آب و هوای ایران را تحت تاثیر قرار دهند.

پس هر کدام از این سامانه‌ها در بازه‌های زمانی مختلف روی منطقه تاثیر می‌گذارند و ایجاد گرد و غبار می‌کنند و پس فرضیه دوم هم مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. گردوغبارهای سواحل جنوبی خزر معمولاً از سمت جنوب و جنوب غرب به این مناطق وارد می­گردد.

با در نظر داشتن این‌که منشا بیش‌تر گرد و غبارهایی که به ایران وارد می گردد از همسایگان غربی همانند عراق، سوریه و عربستان می باشد و این مناطق دارای بیابان‌های وسیع و بدون پوشش گیاهی هستند، گرد و خاک از این مناطق به ایران وارد می گردد. این گرد و غبار در طی مسیر خود از بیابان‌های داخلی ایران نیز عبور کرده و تغذیه می گردد. پس گرد و غبار از جنوب و جنوب غرب وارد منطقه مورد مطالعه می گردد. اگر شرایط محلی را در نظر بگیریم در شرق منطقه مورد مطالعه روزهای گرد و غباری بیش‌تری هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه