عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشنهادها برای پژوهش در آینده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تأثیر رشته کوه البرز به عنوان عاملی تاثیر‌گذار در وجود یا عدم وجود گرد و غبار در سواحل جنوبی خزر.

مطالعه ترکیب گرد و غبار با ذرات بخار و فعل و انفعالات شیمیایی که در اثر این ترکیب در منطقه‌ای که دارای رطوبت بالایی می باشد رخ می‌دهد.

با این‌که پدیده گرد و غبار یک پدیده فرا ملی می باشد و تقریبا غیر قابل کنترل اما با شناسایی محدوده آن در بازه‌های زمانی مختلف، به محققان این فرصت فراهم می گردد که با شناخت دقیق این پدیده، برنامه‌هایی برای مقابله و یا سازگاری با آن فراهم آید.

جدول دوره‎های آماری طی سال‌های 1957 تا 2010 می‌باشد که WW کد پدیده هواشناسی، VV دید افقی به متر، RH     رطوبت نسبی به درصد،FF سرعت باد به متر بر ثانیه، Tدما به درجه سانتی گراد،QFF فشار سطح دریاهای آزاد به هکتوپاسکال.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه