تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

3کوه‌های شهرستان رودبار

1.استلخ بار : دهستان رحمت آباد، شهرستان رودبار گیلان، 7 کیلومتر شرق جنوبی رودبار، شمال خاوری هرزه ویل، ارتفاع 1931 متر، جنگلی، این کوه از خاور به کوههای دو راهان و انبارجه متصل می گردد. (البرز مرکزی).

2.اسلار : دهستان حومه، شهرستان رودبار گیلان، 17 کیلومتر شمال غربی رودبار، شمال باختری روستای به کوه کرم خانی و از باختر به کوه نهر آب متصل می باشد (البرز غربی).

3.انبارجه کوه : دهستان رحمت آباد، شهرستان رودبار گیلان، 13 کیلومتر شرق جنوبی رودبار، جنوب روستای خاصه کول، ارتفاع حدود 2230 متر، سرچشمه آب دوگاهه، جنگلی، (البرز مرکزی).

5.هزارخال، خرمکوه

5.انبوه : بخش عمارلو، شهرستان رودبار گیلان، 52 کیلومتر شرق جنوبی رودبار، شمال غربی روستای انبوه، ارتفاع حدود 2250 متر، سرچشمه رودهای کلیشم و انبوه، (البرز مرکزی).

6.برآفتاب : بخش عمارلو. شهرستان رودبار گیلان، 32 کیلومتری جنوب خاوری رودبار، شمال روستای پارودبار، ارتفاع حدود 2350 متر، (البرز مرکزی).

7.پک ملی : بخش عمارلو، شهرستان رودبار گیلان، 49 کیلومتر شرق جنوبی رودبار، جنوب غربی روستای کلیشم ارتفاع 1584 متر، ( البرز مرکزی).

8.توت در : بخش عمارلو، شهرستان رودبار گیلان، 36 کیلومتر جنوب شرقی رودبار، شمال روستای دشت رز، ارتفاع 1199 متر، رودخانه شاهرود دامنه‌های جنوبی این کوه را طی می کند. ( البرز مرکزی)

9.جاکونو : بخش عمارلو، شهرستان رودبار گیلان، 44 کیلومتر شرق جنوبی رودبار، شمال رودخانه شاهرود، ارتفاع حدود 1380 متر، کوهستان البرز مرکزی.

10.درفک : دهستان بلوکات، شهرستان رودبار گیلان، 27 کیلومتر شرق شمالی رودبار، جنوب خاوری روستای درفک، ارتفاع 2698 متر، جنگلی، سرچشمه سیاه رود و چاکرود، این کوه از باختر به شیرکوه متصل می گردد. (مرکزی)

11.درم خانی : دهستان فاراب، شهرستان رودبار گیلان، 47 کیلومتر شرق جنوبی رودبار، جنوب غربی روستای کلیشم، ارتفاع حدود 2220 متر، کوهستان البرز مرکزی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه