تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتیجه گیری

ظهور جغرافیای سیاسی بصورت یک شاخه منسجم جغرافیای انسانی از پدید‌ه‌های قرن بیستم می باشد اما این به آن معنا نیست که در گذشته فیلسوفان و نویسندگان بزرگ به تاثیرات متقابل سیاست در مظاهر گوناگونش، و محیط فیزیکی توجهی نداشته‌اند از نوشته‌های هرودوت، افلاطون ، ارسطو، منتسکیو، و هگل چنین بر می آید که این نویسندگان، مشاهدات جغرافیایی – سیاسی خود را بدون آگاهی از وجود چنین شاخه مستقلی تحت عنوان جغرافیای انسانی به رشته تحریر در آورده‌اند در میان متقدمان ارسطو بویژه با شکل دهی یک دولت ایده‌آل ریشه‌ای عمیق برای بعضی مفاهیم جغرافیای سیاسی به وجودآورد وی معتقد بود که در یک دولت ایده‌آل و نمونه نسبت بین جمعیت و وسعت قلمرو و کیفیت آنها مهم می باشد وی برای پایتخت شدن یک شهر، شرایطی را لازم می‌دانست و درمورد ترکیب ارتش و نیروی دریایی، چگونگی مرزها و سایر عوامل بحث کرده می باشد و در تمام این بحث‌ها به ماهیت محیط فیزیکی بویژه آب و هوا به عنوان یک عامل تعیین کننده تصریح دارد.

کشور ما نیز به دلیل تعاملی که با محیط پیرامون خود دارد، از تحولات جهانی بی نصیب نیست و با در نظر داشتن رویکرد جهانی در مباحثی مثل آموزش برای همه، آموزش مادام العمر، آموزش برای زندگی بهتر، یادگیری برای بجای آوردن و … که می تواند زمینه هایی را برای همکاری های آموزشی مشترک میان کشورهای جهان مهیا نماید، بایستی از روش های خاصی برای تحت پوشش درآوردن هر چه بیشتر جمعیت لازم التعلیم و یا افزایش کیفیت آموزش و پرورش و یا حتی کاهش هزینه های آموزش بهره گیری کند. در کشور ما و با توجهی که به آماده کردن بسترهای لازم برای توسعه آن شده می باشد، این پدیده در آموزش و پرورش نیز جای خود را باز کرده و به خوبی خودنمایی می کند. این که این موضوع چه مقدار تاثیرگذار بوده، قابل اندازه گیری نیست. اما می توان به جرات گفت که از معدود پدیده هایی می باشد که در عمر کوتاه خود توانسته تاثیر گسترده ای بگذارد و توجه بسیاری را به خود معطوف کند.

وجود و کسب اطلاعات و آگاهی اطلاعات جغرافیای سیاسی در سطح شهرستان ها هنوز برای ادارات آموزش پرورش شهرستان ها نا معلوم می باشد،در این پژوهش نگارنده در سطح منطقه رودبار تاحدودی به شناسایی این اطلاعات در بین معلمان و دانش آموزان پرداخته می باشد،یافته های پژوهش که  با در نظر داشتن پرسشهایی که از معلمان و دانش آموزان به اقدام آمده بود را در قالب نمودار و جدول تشریح گردید حاکی می باشد که اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان خیلی کمتر از اطلاعات جغرافیایی آن ها می باشد البته اطلاعات جغرافیای سیاسی که بین معلمان و دانش آموزان هست از طریق رسانه ها بیشتر کسب شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه