تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مشارکت سیاسی اقلیتهای قومی

شناخت اینکه وضعیت مشارکت سیاسی اقلیتهای قومی در ایران در چه سطح و وضعیتی می باشد، نیازمند یک مطالعه علمی می باشد اما اجمالاً و با یک نگاه سطحی می‎توان مسئله را در دو بعد قانونی و واقعی اظهار داشت: در قانون اساسی کشور در اصول متعدد از اقلیتهای قومی نام برده شده می باشد.  گاه به صراحت و گاه تلویحاً.  مانند در اصول سوم، ششم، هشتم، بیستم، بیست و ششم، بیست و هفتم، چهل و یکم، مواردی کلی در مورد حقوق هموطنان مطرح شده می باشد که شامل اقلیتها نیز می‎گردد همانند مشارکت در اداره امور، تاکید بر حفظ کرامت و ارزش والای بشر، امر به معروف و نهی از منکر، برابری حقوق انسانها، فارغ از فرهنگ و زبان و نژاد، تساوی حقوق زن و مرد، آزادی شرکت در احزاب و اجتماعات، تابعیت ایرانی و امثالهم.  در اصول دوازده، سیزده، پانزده، پنجاه و یک و شصت و چهار نیز مشخصاً از اقلیتهای مذهبی، دینی و زبانهای محلی و قومی و نیز تعیین تعداد نماینده اقلیتهای دینی در مجلس نام برده شده می باشد.  در نظر داشتن حق تدریس زبان‎های محلی و قومی در مدارس و آزادی آن در مطبوعات و رسانه‎های گروهی و نیز آزادی انجام مراسم مذهبی و دینی در چارچوب مذهب و دین آنان در محلهایی که اکثریت با آنهاست، در احوال و تعلیمات دینی مهمترین تاکیدهای قانونی اساسی در مورد اقلیتهای قومی و دینی و مذهبی می باشد.  در اصول مربوط به شوراهای شهر و روستا نیز به الزام استانداران به رعایت تصمیم شورا در حد اختیارات آنها (که خیلی وسیع نیست و تقریبا از مشارکت در مسایل سیاسی محرومند) تصریح شده می باشد.  در واقعیات جامعه نیز نظاره می‎گردد اقلیتهای قومی به دلیل اقلیت بودن در مراکز سیاست گذاری و قوه مقننه از اختیار مهمی برای تصمیم گیری در موارد مربوط به خود برخوردار نیستند.  اقلیتهای دینی و مذهبی از احراز پستهای رهبری، ریاست جمهوری و قوه قضائیه محروم‎اند.  در اقدام حتی یک وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان یا استاندار از میان اقلیتهای قومی با تفاوت مذهبی وجود ندارد.  در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و روسای دانشگاهها حتی یک نفر از اقلیتهای قومی یا مذهب غیرشیعی وجود ندارد.  از باب نهادهای مدنی، سحزب مستقل وابسته به اقلیتهای قومی در هیچ منطقه‎ای رسمیت نیافته می باشد.  نشریات محلی وابسته به اقلیتها نسبت به کل کشور قابل توجه نیست.  حتی یک نشریه وابسته به اقلیتها در سطح ملی وجود ندارد.  حتی یک نفر از اقلیتهای قومی با مذهب غیر شیعی در میان سفرا و نمایندگان ایران در سایر کشورها وجود ندارد.  ورود و ارتقای جوانان اهل سنت در سازمان‎های نظامی، انتظامی و امنیتی بسیار سخت و تقریبا ناممکن می باشد.

با نگاه اجمالی به وضعیت اقلیتهای قومی با مذهب متفاوت در کشور موانع عدیده‎ای سر راه مشرکت فعال و موثر آنان در فرآیند تصمیم گیری ملی و محلی به چشم می‎خورد مانند:

  • در قانون اساسی به مسئله اقلیتهای قومی توجه عمیق نشده می باشد. آن مقدار از مواردی که تحت عنوان اقلیتهای قومی مورد تصریح قرار گرفته می باشد، فاصله بسیاری دارد با آن چیز که که در حقوق بین الملل برای اقلیتها قایل شده‎اند.  اگر عامل مذهب را یکی از عناصر قومیت تلقی کنیم که با مبانی نظری و حقوقی همخوانی دارد، نادیده گرفتن بسیاری از حقوق مذهبی و دینی اقلیتها و تاکید بر رجحان مذهبی در مواردی همچون اصل دوازده که مذهب رسمی کشور را شیعه اعلام داشته و براساس اصل 72 هیچیک از قوانین نباید با مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و در مورد مقامهای ارشد و کلیدی نظام مثل رهبری که برابر اصل 107 بایستی از میان فقهای واجد شرایط اصل پنجم (که مقصود فقهای شیعی می باشد) از سوی مجلس خبرگان (که فقط سه نماینده غیر شیعی در آن هست) انتخاب می‎گردد و یا رئیس جمهور که طبق اصل 115 بایستی پیرو مذهب رسمی کشور باشد، نیز این رجحان به چشم می‎خورد، این پیام را با خود همراه دارد که اولاً مغایرت قوانین کشور با مبانی دینی و مذهبی اقلیتها بلامانع می باشد.  ثانیاً دو مقام صاحب اختیارات وسیع (رهبر و رئیس جمهور ) و بسیاری از نهادهای وابسته (بیت رهبر، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامهای منصوب از سوی ایشان، همانند فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، روسای قوه قضائیه مدیران عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و امثالهم) از دسترسی اقلیتها خارج می باشد.  ثالثا وجود سه نفر نماینده اقلیتها در مجلس خبرگان و اندک بودن نمایندگان اقلیتها در مجلس شورای اسلامی عملا توان اثر گذاری موثر آنان بر فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری ملی را ناممکن ساخته می باشد.  رابعا در نهادهای مهمی زیرا مجمع تشخیص مصلحت، شواری نگهبان، شواری بازنگری قانون اساسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و امنیت ملی، شورای سیاست گذاری صدا و سیما و امثالهم اقلیتها هیچ نقشی ندارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه