تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

قسمتی از متن پایان نامه :

ژئوپلیتیک انرژی

ایران به‎دلیل دارا بودن دومین منابع عظیم انرژی (نفت و گاز) و همچنین موقعیّت ژئوپلیتیک مناسب؛ یعنی واقع شدن درمیان دو کانون مهم انرژی دنیا (خلیج فارس و دریای خزر) در جایگاه ویژه‎ای از نظر تأمین انرژی و امنیّت آن قرار گرفته می باشد. انرژی و امنیّت آن با توجّه به اهمّیّتی که برای مصرف‎کنندگان دارد، می‎تواند به یکی از محمل‎های پیوند ایران با قدرت‎های مؤثّر در نظام جهانی تبدیل گردد. برقراری پیوندهای انرژی با کشورهای مهم و تأثیرگذار در عرصه‎ی بین‎المللی، افزون بر منافع اقتصادی، منافع امنیّتی قابل توجّهی را برای کشور در پی خواهد داشت؛ زیرا این کشورها را در تأمین یک کالای استراتژیک و امنیّت آن، به اندازه قابل توجّهی به ایران وابسته می‎کند. از مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی جهان می‌توان کشورهای عضو اتّحادیه‎ی اروپایی را نام برد که هم‎اکنون در کنار ایالات متّحده‎ی آمریکا، در صدر بزرگترین مصرف‎کنندگان انرژی جهان قرار دارند. زمینه‎های انرژی ایران، مانند فرصت‎های پیش روی این کشورها برای تنوّع بخشی به بازار بزرگ تقاضای انرژی‎شان می باشد، اما این کشورها با وجود نیاز بالا به واردات انرژی در طول دهه‎ی اخیر، به‎دلیل اختلاف‎های سیاسی، نه‎تنها پایین‎ترین سطح روابط انرژی را با جمهوری اسلامی ایران داشته‎اند، بلکه در مواردی نیز، به‎دلیل هم‌سویی با سیاست‎های ضدّایرانی آمریکا، مانع از تحقّق فرصت‎های ژئوپلیتیک انرژی ایران شده‎اند. ادامه‎ی این طریقه با توجّه به جایگاه ایران در امنیّت انرژی منطقه‎ای و جهانی و همچنین نیاز رو به افزایش کشورهای اروپایی به واردات نفت و گاز، در دراز مدّت، در راستای اهداف امنیّت انرژی کشورهای یاد شده نیست. این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی به مطالعه جایگاه ژئوپلیتیک انرژی ایران در امنیّت انرژی کشورهای اروپایی می‌پردازد و زمینه‎ها و موانع همکاری‌های‎ انرژی طرفین را مورد تحلیل قرار می‌دهد. ( مرکز پژوهش های جغرافیای انسانی )

در ده آغازین قرن بیست و یکم، تقاضا برای گاز طبیعی دارای بالاترین رشد می باشد. رشد فزاینده اقتصادی هند، نیازمندی این کشور به انرژی بویژه گاز طبیعی را افزایش داده می باشد. از میان انتخابهای متعدد برای واردات گاز طبیعی، گزینه خط لوله زمینی ایران ـ هند مورد توجه زمامداران این کشور قرار گرفته می باشد که با این روش انتقال خط لوله از سرزمین پاکستان در این پروژه ضرورتی انکارناپذیر می باشد. اما مسأله این می باشد که آیا همکاریهای اقتصادی ایران، هند و پاکستان در قالب پروژه خط لوله گاز می‌تواند چالشهای ژئوپلیتیکی میان سه دولت را به نفع منافع اقتصادی حل و یا تضعیف کند؟ برای پاسخ به این مسأله از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن می باشد که دستاوردهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی هند، ایران و پاکستان در احداث پروژه خط لوله زمینی یکسان نیست و همکاریهای اقتصادی بتنهایی نمی¬تواند بازدارنده چالشهای ژئوپلیتیکی میان سه دولت باشد. پس ناامنی، بزرگترین چالش پیش روی خط لوله گاز در سرزمین پاکستان می باشد.( سید هادی زرقانی وبلاگ تخصصی ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • شناسایی استراتژی دولت آمریکا در منطقه خاور میانه
  • ایجاد راهکارهای موثر در پیامدهای استراتژی دولت آمریکا در خاور میانه
  • کوشش در جهت ایجاد همگرایی با کشورهای خاور میانه در مقابله با استراتژی آمریکا در خاور میانه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه