تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

اوضاع اقتصادی

اقتصاد رودبار بر پایه کشاورزی ، دامداری ،گردشگری و صنعت نهاده شده استwww.wikipedia.org) )مهمترین محصول این ناحیه زیتون و روغن زیتون می باشد . گندم ، جو ، یونجه ، برنج ، سیب زمینی ، پیاز ، انواع سبزی و صیفی از محصولات کشاورزی  ناحیه رودبار به شمار می طریقه .از آن جا که شهرستان رودبار منطقه ای کوهستانی می باشد ، پرورش انواع دام به ویژه گوسفند و بز در مناطق گوناگون آن رواج دارد . وجود کارخانه های روغن کشی و کارخانه هایی زیرا پرسیت ، سیمان لوشان ، نیروگاه برق آبی سپیدرود ، نیروگاه برق لوشان ، نیروگاه بادی منجیل و معدن زغال سنگ سنگ رود که از نظر کک دهی دارای اهمیت می باشد ، موجب شده شهرستان رودبار از نظر صنعتی در دهه های اخیر از اهمیت زیادی برخوردار گردد . صنعت صابون پزی به کمک روغن زیتون از مهمترین صنایع دستی این شهرستان به شمار می رود .بعد از شهر صنعتی رشت ، بزرگترین مجتمع صنعتی گیلان در لوشان قرار دارد . از نظر منافع ملی بهتر می باشد که صنایع استان در شهرستان رودبار که پوشش گیاهی کمتری دارد ، استقرار یابد(فاخته،166:1387)

اقتصاد صنعت و معدن :

شهرستان رودبار در سال 1381 با 1673 نفر شامل  در بخش صنعت ساخت و معادل 5/4 درصد شاغلان بخش در استان و 6 / 16 درصد از کل شاغلان شهرستان را در خود جای داده می باشد.

طرحها و تعاونی های صنعتی :

تعداد طرح های صنعتی موجود شهرستان رودبار تا نیمه اول سال 1386 شامل 363 هفته طرح با اشتغال 185 / 16 نفر  سرمایه 448/ 15 میلیارد منال می باشد.

شهرک های صنعتی :

شهرک صنعتی خرشک، شهرک صنعتی لوشان.(اصلاح عربانی،1388: 1145)

کشاورزی

شهرستان رودبار حدود 11/ 16 درصد خاک استان گیلان را در اختیار دارد و از نظر وسعت بزرگترین شهرستان این استان به شمار می رود حال آنکه از نظر خصایض محیط، یعنی کوهستانی بودن قلل مرتفع و دامنه های پر شیب محدودیت خاک زراعی ـ کم آبی ـ کم آبی و کمی باران ـ  و وجود جنگل و مرتع از نظر سطح زیرکشت محصولات کشاورزی سالانه و دائم یکی از شهرستان های کم وسعت به حساب می آید اما این موضوع با در نظر داشتن محصولات کشاورزی منحصر به فرد بودن بعضی از گیاهان آن مانند زیتون، به هیچ وجه از اهمیت کشاورزی این نمی کاهد به طوریکه شهرستان رودبارگاه با نام زیتون شناخته می گردد. (همان 1149 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  3. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه