تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

قسمتی از متن پایان نامه :

موضوع استرتژیکی حوزه خلیج فارس در مورد ایران؛ امنیت منطقه ای و امنیت دسته جمعی می باشد که برای ایران اهمیتی حیاتی دارد. محیط امن زمینه ساز توسعه و محیط ناامن باعث عقب ماندگی می باشد. در عین حال توسعه عامل اساسی در امنیت محیط و امنیت ملی به شمار می رود. پس مسئله امنیت در خلیج فارس از موضوعات استراتژیکی می باشد که ایران در منطقه با آن روبرو می گردد.

با در نظر گرفتن قدرت های خارجی و کشورهای منطقه و منافع متضاد و ناسازگار در منطقه بر پیچیدگی‌های امنیت در خلیج فارس افزوده می گردد حضورقدرت دریایی آمریکا در خلیج فارس، اشغال افغانستان و عراق، تأمین امنیت اعراب و… رژیم صهیونیستی توسط آمریکا مانند مسائلی می باشد که بر ابهام های معمای امنیت در خلیج فارس و منطقه می افزاید. اکنون با طریقه رو به رشد جهانی شدن در نظام بین الملل ناامنی در یک منطقه و عدم توازن قدرت ها با در نظر داشتن جایگاه ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خود موجب ناامنی دیگر مناطق خواهد گردید. این مسئله امنیت جهانی را نیز مورد پرسش قرار می دهد و تروریسم را تحقق می بخشد.

از دیگر موضوعات استراتژیک که ایران در منطقه با آن مواجه می باشد، مسابقه تسلیحاتی می باشد. مسابقه تسلیحاتی نتیجه چیره خواهی در منطقه می باشد. پس از فروپاشی شوروی استراتژی آمریکا مبتنی بر ایجاد توازن قوا در منطقه و جلوگیری از ظهور قدرت سلطه طلب در منطقه، زمینه ساز مسابقه تسلیحاتی بوده می باشد. از دهه 90 تاکنون کشورهای منطقه دهها میلیون دلار برای ساخت نیروهای مدرن نظامی جهت بازدارندگی و تهدید همسایگان خود هزینه کرده اند.

در آن خلیج فارس منطقه ای می باشد که برای سلاح های پیش رفته جنگی بسیار اشتهاآور می باشد. منطقه ای که مخالفت های سیاسی موجود به تداوم مسابقه تسلیحاتی منجر شده می باشد.

«عنصر دیگری که در این جریان سهم دارد، هراس کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از برتری قدرت نظامی ایران پس از صدماتی می باشد که در جریان جنگ خلیج فارس به ارتش عراق وارد کرده می باشد» (امیراحمدی، 1384: 75) به ویژه در جریانات اخیر برنامه های جدید تسلیحاتی ایران در کابرد نظامی، این هراس شدت بیش‌تری گرفته می باشد. با وجود این که هزینه نظامی ایران بسیار کم تر از کشورهای حاشیه خلیج فارس می باشد اما در اثر تبلیغات آمریکا، این احساس ناامنی از ناحیه ایران همواره در منطقه رو به افزایش می باشد. این احساس تهدید، شعله ور شدن آتش مسابقه تسلیحاتی را در پی دارد.

«مخرب ترین عامل در جهت دست یافتن به توسعه سیاسی و اقتصادی شرکت در”بازی تسلیحاتی” می باشد. کشورهای خاورمیانه بیش ترین آمار خریدهای تسلیحاتی را به خود اختصاص داده اند. این موضوع از مهم ترین عوامل ناامنی در منطقه می باشد و تا زمانی که این طریقه متوقف نشود نه تنها منطقه امن و باثبات نخواهد گردید بلکه به گونه فزاینده شاهد ناامنی خواهیم بود» (ذوالفقاری، 1384: 12).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • شناسایی استراتژی دولت آمریکا در منطقه خاور میانه
  • ایجاد راهکارهای موثر در پیامدهای استراتژی دولت آمریکا در خاور میانه
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کوشش در جهت ایجاد همگرایی با کشورهای خاور میانه در مقابله با استراتژی آمریکا در خاور میانه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه