عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

قسمتی از متن پایان نامه :

فروپاشی جهان دو قطبی و حاکم شدن شرایط جدید امنیتی بر سامانه بین­المللی ، بوزان را بر آن داشت تا با بازنگری در دیدگاه پیشین خود، در ویرایش دوم کتاب «مردم، دولت­ها و هراس» در سال 1991 نظریه «مجموعه امنیت منطقه­ای» را مطرح نماید که قادر باشد تبیین بهتری از تحولات پیچیده جهان پس از جنگ سرد  ارائه دهد. (Buzan,1991, chapter 5) «بنیان نظریه جدید بر این فرض استوار بود که پایان جنگ سرد سبب آغاز ناامنی­های بسیار گسترده­ای شده می باشد که ریشه در محدویت­های دیدگاه‌های واقع‌گرایانه[1] و جهان­گرایانه[2] از ماهیت و ابعاد امنیت دارد. بدین ترتیب که مکتب واقع­گرا با تلقی دولت به عنوان یگانه موضوع امنیت و نیز مکتب جهان­گرا با تلقی نظام بین‌الملل به عنوان یگانه عامل امنیت از کانون تکوین حرکت­های اصلی منطقه غفلت کرده­اند. بنابراین نیاز می باشد برای ارائه فهم مناسب از سرشت و سرنوشت امنیت به ساختار منطقه و ویژگی­های کشورهایی که در منطقه­ای خاص قرار دارند و از مطالعات امنیتی مشابهی برخوردارند، توجه نمود». هر چند این رویکرد بوزان به معنی نفی کامل دیگر رهیافت­ها نیست. چنانچه خود به این نکته تصریح می­کند که «نظریه مجموعه امنیتی منطقه­ای مکملی برای دیدگاه‌های نو واقع­گرایانه و جهان­گرایانه می باشد». Waver,2003,p.11) (Buzan and نکته شایان توجه دیگر، رهیافت تلفیقی بوزان در تعریف نظریه مجموعه امنیتی منطقه­ای می باشد که ریشه در مبانی نظری مکتب کپنهاگ دارد. «در واقع این نظریه ترکیبی از رهیافت­های مادی­گرایانه[3] و سازه­انگارانه[4] می باشد. زمانی که ایده­های مربوط به وضعیت سرزمینی یک کشور و نحوه توزیع قدرت[5] مورد توجه قرار می‌گیرد، به رهیافت­های نو واقع‌گرایانه نزدیک می­گردد و آن هنگام که به فرایند امنیتی شدن[6] به عنوان برآیند تعامل بین الاذهانی[7] کنشگران توجه می­کند، رهیافت­های سازه­انگارانه در آن پر رنگ می­گردد». (Sedivy, 2004, p. 461)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس این بنیان نظری، بوزان مجموعه امنیتی منطقه­ای را این­گونه تعریف می­کند: «مجموعه‌ای از واحدها که فرایندهای اصلی امنیت، عدم امنیت و یا هر دو آن­ها به گونه ای با یکدیگر مرتبط می باشد که مسائل امنیتی آن­ها به صورت منطقی نمی­تواند جدا از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد یا این که حل و فصل گردد». (Buzan Waver and Dewilde, 1998,p.201) این نظریه نیز به مانند نظریه قبلی، از سوی صاحب­نظران مختلف برای مطالعه و تحلیل تحولات امنیتی پس از جنگ سرد مورد بهره گیری قرار گرفت.
(Buzan and Waver,2003)  نظریه مجموعه امنیتی منطقه­ای در مسیر تحولات علمی و واقعیات امنیتی دهه 1990 دچار تحول گردید. بدین ترتیب که بر خلاف طرح این نظریه بر پایه دو مولفه سیاسی و نظامی در سال 1991 از سوی بوزان، در کتاب مشترک بوزان، ویور و دی وایلد با عنوان «امنیت؛ چهارچوبی جدید برای تحلیل»[8] که در سال 1998 به رشته تحریر درآمد. پنج مولفه نظامی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت تا کتاب از قابلیت بیشتری برای تبیین تحولات امنیتی جهان پس از جنگ سرد برخوردار گردد. (Buzan, Waver and Dewilde, 1998)

مفهوم امنیت در دوران پس از جنگ سرد به دلیل تغییرات شکلی و ماهوی شرایط و تفوق پدیده جهانی شدن، ابعاد تازه و گسترده‎ای به خود گرفته می باشد. گرچه بعضی امنیت را به صورت سلبی (فقدان تهدید) تعریف می‌کنند، اما این تعریف سنتی امروزه با این نقد که این توجه نظامی‎گرایانه توان تحلیل همه جانبه مسائل امنیت جهان را ندارد، مورد چالش قرار می‌گیرد. در مطالعات جدید امنیت، ابعاد متعددی به مفهوم امنیت افزوده شده و امنیت به مفهومی «چند بُعدی» تبدیل شده می باشد که از مباحث زیست محیطی و اقتصادی گرفته تا تهدیدات نظامی را شامل می گردد. (Torbakov,2008,p.5)

[1] . Realist Perspectives

[2] . Globalist Perspectives

[3] .Materialistic

[4] . Constructivist

[5] . Distribution of Power

[6] . Process of Securitization

[7] . Inter-subjective Interaction

[8] .Security: A New Framework for Analysis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • شناسایی استراتژی دولت آمریکا در منطقه خاور میانه
  • ایجاد راهکارهای موثر در پیامدهای استراتژی دولت آمریکا در خاور میانه
  • کوشش در جهت ایجاد همگرایی با کشورهای خاور میانه در مقابله با استراتژی آمریکا در خاور میانه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه