تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان متوسطه شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

3اوضاع سیاسی

رودبار بر پایه ی تقسیمات کشوری سال 1316 خورشیدی یک بخش از شهرستان رشت بود و در آبان 1338 به شهر تبدیل گردید و کانون اداری شهرستان رودبار اعلام گردید

شهرستان رودبار در تاریخ 16 آبان 1338 به عنوان نهمین و دهمین شهرستان همراه با شهرستان صومعه سرا ایجاد گردید.  شهرستان رودبار دارای 4 بخش به نامهای مرکزی، رحمت‌آباد و بلوکات، خورگام و عمارلو و 10 دهستان به نامهای رستم‌آباد شمالی، رستم‌آباد جنوبی، کلشتر، بلوکات، دشتویل، رحمت‌اباد، جیرنده، کلیشم، خورگام و دلفک می‌باشد. در این شهرستان 175روستای دارای سکنه و 34 روستای خالی از سکنه هست.

شهرستان رودبار دارای 7 شهر به نامهای رودبار ( مرکز شهرستان ) لوشان، منجیل جیرنده، ( مرکز بخش عمارلو ) رستم‌آباد، توتکابن ( مرکز بخش رحمت‌آباد و بلوکات )، بره‌سر ( مرکز بخش خورگام ) می باشد.
براساس سرشماری سال 1375 تعداد روستاهای دارای 20 خانوار و بیشتر استان گیلان برابر با 1550 روستا و شهرستان رودبار برابر با 125 روستا و همچنین تعداد روستاهای دارای سکنه استان گیلان برابر با 2700 روستا و شهرستان رودبار برابر با 175 روستا و نسبت تعداد روستاهای دارای 20 خانوار و بیشتر شهرستان رودبار به استان برابر با 8% و نسبت تعداد روستاهای دارای سکنه شهرستان رودبار به استان برابر با  5/6%

بوده می باشد www.roodbar.gilan.ir).). کانون اداری شهرستان رودبار شهر رودبار می باشد که به رودبار زیتون معروف می باشد.رودخانه سپید رود از میان این شهر میگذرد.

3جمعیت شهرستان رودبار

رودبار شهری کوهپایه ای می باشد و جمعیت آن بر پایه ی آخرین سرشماری 100943 نفر می باشد .این شهرستان 5 درصد از جمعیت و 9/3 درصد از جمعیت فعال اقتصادی استان را در بر دارد. نرخ بیکاری شهرستان 20 درصد شهری 5/13 و روستایی 26 درصد) می باشد در حالیکه نرخ بیکاری استان در سال 1375 : معادل 4 /13 درصد بوده می باشد در طول دهه 65 الی 75 از نرخ بیکاری شهری به اندازه زیادی کاسته شده که ناشی از ایجاد 4634 شغل جدید می باشند اما نرخ بیکاری روستایی به اندازه 1/ 8 درصد افزایش یافته که ناشی از کاهش 7604  شغل در مناطق روستایی طی دهه مذکور می باشند. (مرکز آمار ایران)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. تحلیل مولفه های تاثیرگزاربر اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. تبیین اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار
  4. مطالعه و آشنایی اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان رودبار

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد