عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1.1       ضرورت انجام پژوهش

در محیط رقابتی امروزی، سازمانها برای بقا ناگزیر از ارتقاء بهره وری، کارایی و تاثیر خود از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای خود هستند. یکی از بخشهای اصلی سازمان که تأثیر اساسی در موفقیت سازمان دارد، واحد مدیریت منابع انسانی سازمان می باشد -که به قول دراکر(2001) سازمانها تنها یک منبع راستین دارند و آن منابع انسانی آن سازمان می باشد و ناگزیر این بخش نیز به مقصود افزایش کارایی، اثربخشی و نهایتا بهره وری خود ملزم به بکارگیری فناوری اطلاعات در اداره امور خود به عنوان یک تسهیل کننده و تواناساز در انجام امور خواهند بود.

اما با مطالعه متون در این زمینه مشخص می گردد که در ارتباط با سازمان و عملکرد مدیریت منابع انسانی و ارتباط آن با فناوری اطلاعات ، پژوهشهای چندانی انجام نشده می باشد و با در نظر داشتن اینکه به نظر می رسد IT به شکل موثری در سازمان مربوطه مورد بهره گیری قرار نگرفته می باشد محقق برآن گردید تا بخشی از این ابهامات را مورد مطالعه قرار دهد.

با در نظر داشتن نسبتاً جدید بودن فناوری اطلاعات در سازمانهای امروزه ایران، امید بر این می باشد که انجام این پژوهش و مطالعه ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی تاثیر شایانی بر دیدگاه کارگزاران منابع انسانی و اندازه و نحوه بکارگیری این فناوری در سازمان ها داشته باشد و همچنین پیش بینی شده می باشد نتایج این پژوهش هم برای کارگزاران منابع انسانی و هم برای محققان دانشگاهی مفید باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1       اهداف پژوهش

پیشرفت های صورت گرفته در فناوری، ارائه دهندگان خدمت را قادر می کند تا فناوری‌های گوناگون را برای تحویل خدماتشان با یکدیگر ترکیب کنند. بهره گیری مشتریان از خدمات فراهم شده توسط این تکنولوژی ها با درجات متفاوتی از موفقیت همراه بوده می باشد. هدف این پژوهش، روشن کردن ابهاماتی می باشد که در ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی هست و یا به عبارت بهتر مطالعه ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکردهای مدیریت منابع انسانی می باشد. . این پژوهش بدین مقصود انجام خواهد گردید تا قسمت های مبهم تعاملات بین اجرای فناوری اطلاعاتی و مدیریت منابع انسانی را روشن کند و همچنین ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی را مورد مطالعه قرار دهد. بدین مقصود که بر درک بهتر از طراحی، اجرا و بهبود سیستم های منابع انسانی الکترونیکی پذیرفته شده بوسیله کارگزاران منابع انسانی، اثر داشته باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید