عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه دوره اخیر غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مکانیسمهای مشارکت اقلیت های قومی

مکانیسمهای مشارکت اقوام ایرانی علیرغم اینکه، بعد اجتماعی آن همانند عرصه‎های صنفی و آموزشی و امثالهم غیر قابل انکار می باشد، تاکید بر بعد سیاسی مشارکت، مهمترین مسئله‎ای می باشد که مقوله اقلیتهای قومی را قابل طرح می‎سازد.  اینکه برنامه ریزان کشور با پیش فرضهایی شخصی و یا سیاسی کوشش می‎کنند مقوله مشارکت اقلیتهای قومی را در توسعه اجتماعی گنجانیده و مشارکت اقلیتهای قومی را در کنار مشارکت زنان و جوانان بعنوان یکی از شاخصهای توسعه اجتماعی تلقی کنند به نظر نمی‎رسد، چندان قابل دفاع باشد.  اهمیت این موضوع زمانی هویداتر می‎گردد که بپذیریم توسعه سیاسی به نحوی اجتماعی هم هست اما توسعه اجتماعی الزاماً سیاسی نخواهد بود.  لذا می‎توان از طرفداران این ایده پرسش نمود که براساس کدام نظریه علمی، حقوقی و یا واقعیت اجتماعی، مقوله مشارکت اقلیتهای قومی را در چارجوب توسعه اجتماعی می‎گنجانید و نه سیاسی؟ آن چیز که از پیشینه طرح مقوله اقلیتهای قومی در تاریخ به چشم می‎خورد نشان از سیاسی تلقی کردن آن دارد.  زمانی که جامعه ملل، کشورهای جهان را به تامین امنیت حقیقی و حقوقی برای کلیه اقلیتهای ملی و قومی ملزم ساخت (ترنبری،1379: 20) و ادعا نمود نفی ویژگیهای فرهنگی یک گروه (قوم) موجب مرگ آن گروه می‎گردد، گرچه افراد آن زنده باشند (همان: 27) و زمانی که کنواکسیون 1938 نسل کشی را ممنوع و مستحق مجازات دانست و به صراحت از نسل کشی گروههای ملی، قومی، نژاد یا مذهبی سخن گفت و از طرفداری آنان دانست و به صراحت اعلام داشت: انتقال اجباری کودکان از یک گروه به گروه دیگر، تبعید سیستماتیک و اجباری افرادی که نماینده یک گروه فرهنگی هستند، منع کاربرد زبان ملی حتی در مکالمات خصوصی، نابودی سیستماتیک کتابهای منتشره به زبان ملی یا آثار مذهبی، تخریب سیستماتیک بناهای تاریخی و مذهبی و نابودی اشیاء با ارزش را نسل کشی تلقی نمود و زمانی که ماده 27 پیمان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر طرفداری از حق حیات، حق هویت و حق عدم تبعیض را به رسمیت شناخت و از تبعیض نژادی، زبانی و مذهبی بعنوان مصداقهایی از تبعیض نام برد و حیات فرهنگی را برابر با هویت اقلیتها تلقی نمود رای به سیاسی بودن مقوله اقلیتهای قومی داد.  چنانکه حق مشارکت درحیات فرهنگی که یکی از حقوق اساسی بشر می باشد در مورد اعضای اقلیتها نیز صادق می باشد و اگر آزادی را یکی از ارکان سیاست تلقی کنیم، طبق ماده 6 اعلامیه کنسوانسیون مورد تصریح آزادی فکر و وجدان، مذهب یا عقیده بخشی از آزادی تلقی می‎گردد و زمانی که از تبعیض نژادی به منزله هر گونه فرق یا انحصار، محدودیت یا ترجیح براساس رنگ، نژاد، نسب یا منشاء اصالت قومی یا ملی که سبب نقص حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه‎های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد و سایر زمینه‎های حیات اجتماعی نام برده می‎گردد، مسئله کاملا” سیاسی می باشد و هیچگاه نمی‎توان آنرا در حد فعالیتهای صنفی کاهش داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت مهمترین تاثیرات اقوام بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های غرب گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه