عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1.1       متغیرهای پژوهش

1.1.1    متغیر مستقل پژوهش:

متغیر مستقل این پژوهش ، کاربرد فناوری اطلاعات می باشد که در این پژوهش به مقصود مطالعه کاربرد فناوری اطلاعات، محققان هشت ویژگی کلیدی را به عنوان مبنا انتخاب کرده اند:

منبع: (فیتزانز، 2002)

1.1.2    متغیر تعدیل گر پژوهش :

متغیر تعدیل گر این پژوهش ، عملکرد مدیریت منابع انسانی می باشد که با در نظر داشتن هشت وظیفه کارکردی میتوان آن را سنجید.

منبع : (لی، 2009)

1.1.3    متغیر وابسته پژوهش:

متغیر وابسته پژوهش ، عملکرد سازمانی می باشد که در این پژوهش از طریق شش عامل سنجیده می شوند:

منبع : (لی،2009)

1.2       چارچوب مفهومی پژوهش(مدل پژوهش)

شکل 1- 1 مدل مفهومی پژوهش

Lee. Irene A(2008)

1.3       روش شناسی پژوهش

1.3.1    روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این پژوهش از لحاط هدف یک پژوهش کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی ازنوع پیمایشی به شمار می رود، زیرا که با در نظر داشتن مدل مفهومی پژوهش و با در نظر داشتن شاخص های استخراج شده از ادبیات به مطالعه تاثیر بکار گیری فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی می‌پردازد و باعث روشن شدن این موضوع برای سازمان هایی که هنوز به سمت منابع انسانی الکترونیکی نرفته اند می گردد که فناوری اطلاعات تاثیرات مثبت فراوانی بر رویه های مدیریت منابع انسانی و نهایتا اثربخشی سازمان دارد.

1.3.2    روش گردآوری اطلاعات و داده ها

جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز برای مطالعه فرضیات پژوهش از پرسشنامه بهره گیری می گردد (منابع اولیه). علاوه بر بهره گیری از پرسشنامه، از کتب، مقالات، پایان نامه‌ها، اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی نیز به عنوان منابع ثانویه برای گردآوری اطلاعات و داده ها بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.1       اهداف پژوهش

پیشرفت های صورت گرفته در فناوری، ارائه دهندگان خدمت را قادر می کند تا فناوری‌های گوناگون را برای تحویل خدماتشان با یکدیگر ترکیب کنند. بهره گیری مشتریان از خدمات فراهم شده توسط این تکنولوژی ها با درجات متفاوتی از موفقیت همراه بوده می باشد. هدف این پژوهش، روشن کردن ابهاماتی می باشد که در ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی هست و یا به عبارت بهتر مطالعه ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکردهای مدیریت منابع انسانی می باشد. . این پژوهش بدین مقصود انجام خواهد گردید تا قسمت های مبهم تعاملات بین اجرای فناوری اطلاعاتی و مدیریت منابع انسانی را روشن کند و همچنین ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی را مورد مطالعه قرار دهد. بدین مقصود که بر درک بهتر از طراحی، اجرا و بهبود سیستم های منابع انسانی الکترونیکی پذیرفته شده بوسیله کارگزاران منابع انسانی، اثر داشته باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی با فرمت ورد